Internationale Pinksterconferentie

Gelukkig hebben we de foto’s nog! Klik op onderstaande link
chr.gem.pinksteren17

 

De Pinksterconferentie is een blijvende ervaring geweest voor diegenen die er bij waren. Het was door de sfeer die daar leefde vol van vreugde en bijzondere lezingen en workshops, maar ook de Mensenwijdings-diensten in allerlei talen. Er waren 1450 mensen uit wel 40 landen aanwezig! Ook diverse landen hebben zich kunnen voorstellen met initiatieven die daar zijn ontstaan, ook met de bouw van nieuwe kerken. Een heel grote kaart hing in een van de hallen waar men op kon aantekenen waar je vandaan kwam, door vele jongeren (er waren 400 aanwezig!!) gedaan op ludieke wijze. De jongeren hadden een eigen programma wat bleek bij de activiteiten en de presentaties vervolgens als je buiten kwam. Dit was ook mogelijk mede dankzij het mooie weer wat een extra dimensie toevoegde aan de conferentie. Die was zeer geslaagd met dank aan de voorbereiding van dit alles. Nu weten we waarom Bart zo vaak naar het Westen moest …. Het was het dubbel en dwars waard. Wij zullen het er in een bijeenkomst na de Mensenwijdingsdienst wel over hebben. Het is in ieder geval aan te raden alvast te gaan sparen voor de volgende conferentie over 5 jaar.