Bezoek van de gemeente Oldenburg

Chr.gem.gebouwOldenburg          Chr.gem.gebouwOldenburg2

Op zaterdag 10 maart  krijgen we bezoek van onze “oosterburen”  van de gemeente Oldenburg.
Om 10.30 uur wordt de mensenwijdingsdienst gehouden.
Daarna hebben we een gezamenlijk programma, inclusief een lunch.
Het onderwerp waarom we ons zullen scharen wordt in een later stadium bekend gemaakt.