Sint Jansfeest

SintJansfeest2

Johannesfeest voor de Noordelijke gemeenten te Rottevalle
Zondag 25 juni, aanvang aldaar vanaf 13 uur,

In de gemeente voorafgegaan door de mensenwijdingsdienst (10.30 uur) en de zondagsdienst voor kinderen (11.45 uur).
Op deze eerste zondag van de Johannestijd vieren we weer een Johannesfeest samen met de andere Noordelijke gemeenten. We zijn daarvoor welkom bij de fraaigelegen woonboerderij van Christiaan Francken  te Rottevalle.
Daar zullen we eerst een gezamenlijke “Potluck” lunch houden, waarbij iedereen wat lekkers kan meenemen om de anderen mee te verblijden. Vervolgens is er voor de kinderen een verhaal en is er gelegenheid om buiten spelletjes te doen. En natuurlijk is er een vuur! Voor de volwassen is er ook een inhoudelijk onderdeel rond het thema “Johannes de Doper na Pinksteren”.
Verder zullen we zingen en wie een muziekinstrument bespeelt kan dat ook meenemen.
We vertrekken gezamenlijk naar Rottevalle. Wie vervoer nodig heeft, kan dat op een intekenlijst op het prikbord in de gemeente aangeven