Klussenochtenden

Op de afgelopen algemene ledenvergadering in november 2017 is de tuin aan de orde gekomen. Er werd toen besloten om een andere indeling te creëren, waarbij het accent op de bloemen komt te liggen. Dit betekent dat we een tuinman/hovenier inschakelen om op een dag de tuin onderhanden te nemen. Het bestuur heeft dit in gang gezet.

De klussenochtenden vinden ook in het nieuwe jaar weer plaats!

Om de dagen wat te spreiden over de week hebben we gekozen voor afwisselend vrijdagochtend en maandagmiddag en dit op de eerste van de maand.
Dan kunnen wellicht meerdere mensen een handje helpen.
De klussendagen zijn op  maandag 26 maart, vrijdag 27 april, maandag 28 mei en vrijdag 29 juni 2018.
Op de vrijdag is het om 10.00 uur en op de maandag om 13.00 uur.


Niet alleen het klussen is belangrijk maar ook de informele ontmoeting.
We drinken gezamenlijk koffie met wat lekkers en voor degenen die kunnen en willen worden ook werkzaamheden verricht.
Wij drinken koffie om 10.00 uur of 13.00 uur en we ronden af om 13.00 of 16.00 uur.
Iedereen is dus welkom!