Klussenochtenden

Er is onlangs een levendige discussie gevoerd over het plan om in de tuin wat meer licht en lucht te brengen. Iedereen was het er over eens dat onze tuin overwoekerd dreigt te worden of misschien wel al is.
Er is een plan gemaakt na een rondgang door de tuin. Er is onderscheid gemaakt tussen waar er zonlicht komt en waar dit door bomen en heesters belemmerd wordt. Het is noodzakelijk dat er wat uit gaat, de heg (midden in de tuin) en de coniferen bij de doorgang naar het gedeelte bij de keuken. We gaan aan de slag gaan om heesters over te planten in het gedeelte waar het minste licht komt. Er ontstaan dan gedeelten waar bloemen meer tot hun recht komen, wat door de bloemengroep erg op prijs wordt gesteld om boeketten voor bij het altaar te maken. We zullen in fasen gaan werken. Het gehele plan zal binnenkort klaar zijn en in de kerk liggen ter inzage voor iedereen.
Er is al een groep gevormd van mensen die actief aan de slag willen. Ook is er sprake van adoptie van een gedeelte van de tuin. Dan kun je zelf bepalen wanneer je daaraan wilt werken.

De klussenochtenden vinden ook in het nieuwe jaar weer plaats.

Om de dagen wat te spreiden over de week hebben we gekozen voor afwisselend vrijdagochtend en maandagmiddag en dit op de eerste van de maand.
Dan kunnen wellicht meerdere mensen een handje helpen.
De klussendagen zijn op vrijdag 5 januari, maandag 5 februari, vrijdag 2 maart en maandag 26 maart 2018.

Niet alleen het klussen is belangrijk maar ook de informele ontmoeting.
We drinken gezamenlijk koffie met wat lekkers en voor degenen die kunnen en willen worden ook werkzaamheden verricht.
Wij drinken koffie om 10.00 uur of 13.00 uur en we ronden af om 13.00 of 16.00 uur.
Iedereen is dus welkom!