Voorbereiding Jeugdwijding 2018

Jeugdwijding

De overgang naar de puberteit is een belangrijk, maar vaak ook onzeker moment in het volwassen worden. Het sacrament van de jeugdwijding, gehouden in de Paastijd voor kinderen die dan de leeftijd van 14 jaar bereikt hebben, wil een steun zijn op de weg naar zelfstandigheid.

Het ontvangen van de jeugdwijding wordt voorbereid door bijeenkomsten (1 middag per maand) die doorgaans in september beginnen.

Ouders die hun kind voor de jeugdwijdingsvoorbereiding willen aanmelden, of die meer informatie over de jeugdwijding wensen, kunnen contact opnemen met Bart Hessen (0594-659558, B.Hessen@christengemeenschap.nl).