Gemeentebericht

    
chrgem. gemeentebericht voorjaar 2018

Benno Sloots

 LICHT UIT LICHT

De liefde bidt voor wie
niet weten wat zij doen;
gekruisigd blijft zij stil
voor wie de hamer heft.

En na de sabbath keert
zij tot de treurenden,
verrezen uit het graf
wandelt zij in de hof.

Onherkend zit zij aan,
met hen, met u, met mij
te Emmaüs, tot het brood
door Hem gebroken wordt.

Ida Gerhardt

Het GemeenteBericht zomer 2018 is beschikbaar als pdf document door te klikken op de link.

Een volledig overzicht van alle diensten voor de komende periode kunt u vinden door op op de volgende link te klikken Rooster voor diensten en bijeenkomsten zomer 2018

Het landelijk bestuur heeft het initiatief genomen om een digitale nieuwsbrief uit te brengen. Doel van de nieuwsbrief is de lezers te informeren over wat er gebeurt in de verschillende gemeenten en organen van de Christengemeenschap in Nederland/Vlaanderen, en daarmee een bijdrage te leveren aan de verbondenheid tussen leden en gemeenten in ons bewindsgebied.
Streven is de verschijningsdata van de nieuwsbrief te laten afwisselen met die van In Beweging, zodat er op acht momenten per jaar informatie naar de lezers van beide organen gaat.
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, stuurt dan een mail naar het landelijk secretariaat: secretariaat@christengemeenschap.nl