Voorbereiding Jeugdwijding 2018

Jeugdwijding

De overgang naar de puberteit is een belangrijk, maar vaak ook onzeker moment in het volwassen worden. Het sacrament van de jeugdwijding, gehouden in de Paastijd voor kinderen die dan de leeftijd van 14 jaar bereikt hebben, wil een steun zijn op de weg naar zelfstandigheid.

Het ontvangen van de jeugdwijding wordt voorbereid door bijeenkomsten (1 middag per maand) die doorgaans in september beginnen.

Ouders die hun kind voor de jeugdwijdingsvoorbereiding willen aanmelden, of die meer informatie over de jeugdwijding wensen, kunnen contact opnemen met Bart Hessen (0594-659558, B.Hessen@christengemeenschap.nl).

 

 

Familieochtenden

ChrgemMichael

Er wordt éénmaal per maand een “Familieochtend” gehouden.
Op deze ochtenden zal om 10.30 uur, tijdens de mensenwijdingsdienst, voor kinderen van 7-13 jaar een verhaal verteld worden. Na het verhaal is gelegenheid voor ze om, onder het genot van sap en een koekje, tekeningen te maken over het gehoorde of er over na te praten. Na de mensenwijdingsdienst wordt gezamenlijk het lied geoefend voor de Zondagdienst voor kinderen, die om 11.45 uur wordt gehouden.
Na de zondagsdienst voor kinderen is er dan een gezellig samenzijn in de gemeentezaal met koffie, thee, sap en wat lekkers.

Deze ochtend geeft meer gelegenheid voor de ouders om de mensenwijdingsdienst mee te maken en voor de gemeente om de zondagsdienst voor kinderen mee te maken. Bovendien hoeven ouders en kinderen die verder weg wonen van de stad dan niet zo erg vroeg van huis op zondagochtend.
(N.B.: graag op tijd aanwezig zijn: bij het begin van de mensenwijdingsdienst -10.30 uur- gaat de buitendeur op slot)

Mocht er belangstelling zijn voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 7 jaar, laat dat dan even weten aan Bart Hessen ( b.hessen@christengemeenschap.nl)  of 0594-65598), dan zullen we mogelijkheden daarvoor onderzoeken. Als uw kind voor het eerst deel gaat nemen aan de zondagsdienst, graag even contact opnemen met Bart Hessen voor een kennismaking.

De bijeenkomsten voor deze periode zijn : 

1 oktober, 5 november, 3 december (1e Advent).

 

Klussenochtenden

De klussenochtenden vinden weer plaats.
We komen bij elkaar op vrijdagochtend om 10.00 uur op 22 september, een datum die al gepland stond.
Om de dagen wat te spreiden over de week hebben we als experiment gekozen voor afwisselend vrijdagochtend en maandagmiddag en dit op de eerste van de maand.
Dan kunnen wellicht meerdere mensen een handje helpen.
De eerste maandagmiddag om 13.00 uur zal plaats vinden op 2 oktober, dan vrijdagochtend 3 november en maandagmiddag 4 december 2017.
Daarna zullen we zien of dit de juiste weg is.

Hierbij een oproep om met veel mensen aan de klussenochtenden/ middagen deel te nemen.
Niet alleen het klussen is belangrijk maar ook de informele ontmoeting.
We drinken gezamenlijk koffie met wat lekkers en voor degenen die kunnen en willen worden ook werkzaamheden verricht.
Wij drinken koffie om 10.00 uur of 13.00 uur en we ronden af om 13.00 of 16.00 uur.
Iedereen is dus welkom!

Studiegroep in Emmen

Al zo’n 25 jaar komt (buiten de zomermaanden) één maal in de vier weken in Emmen een studiegroep bijeen om zich een avond bezig te houden met delen van het Nieuwe Testament. Dit jaar houden we ons bezig met het Johannesevangelie.

De avonden (doorgaans op woensdag) beginnen om 20.00 uur met een opmaat door de geestelijke, gevolgd door gezamenlijk werken aan de tekst, en duren tot ongeveer 22.00 uur.

De data voor de komende periode zijn de woensdagen:   11 oktober, 15 november en 13 december.

Belangstellenden kunnen verdere informatie verkrijgen bij Femmie Timmerman (0591-224202 ) of Bart Hessen (0594-659558).

Internationale Pinksterconferentie

Gelukkig hebben we de foto’s nog! Klik op onderstaande link
chr.gem.pinksteren17

 

De Pinksterconferentie is een blijvende ervaring geweest voor diegenen die er bij waren. Het was door de sfeer die daar leefde vol van vreugde en bijzondere lezingen en workshops, maar ook de Mensenwijdings-diensten in allerlei talen. Er waren 1450 mensen uit wel 40 landen aanwezig! Ook diverse landen hebben zich kunnen voorstellen met initiatieven die daar zijn ontstaan, ook met de bouw van nieuwe kerken. Een heel grote kaart hing in een van de hallen waar men op kon aantekenen waar je vandaan kwam, door vele jongeren (er waren 400 aanwezig!!) gedaan op ludieke wijze. De jongeren hadden een eigen programma wat bleek bij de activiteiten en de presentaties vervolgens als je buiten kwam. Dit was ook mogelijk mede dankzij het mooie weer wat een extra dimensie toevoegde aan de conferentie. Die was zeer geslaagd met dank aan de voorbereiding van dit alles. Nu weten we waarom Bart zo vaak naar het Westen moest …. Het was het dubbel en dwars waard. Wij zullen het er in een bijeenkomst na de Mensenwijdingsdienst wel over hebben. Het is in ieder geval aan te raden alvast te gaan sparen voor de volgende conferentie over 5 jaar.