Wat gebeurt er bij ons als God zwijgt?

Een thema-ochtend op zaterdag 7 april, 10 uur tot 12 uur.

We lezen een stukje tekst uit de Edda. Daar komen we Widar tegen, een van de goden die overblijft na Ragnarok, als alles in de duisternis valt.
Hij wordt vaak de zwijgende god genoemd. Heeft deze figuur een betekenis voor ons?

Wat beleef je in de duisternis, kom je daar weer uit? Alleen ? Word je geholpen ?
Zwijgt God dan?

Door te luisteren naar klankschalen en het dansen van een Sacrale Dans willen we vanuit de beleving in gesprek komen en nodigen jullie uit om mee te denken en van gedachten te wisselen over dit thema.  

Voor meer informatie:
Elly IJssennagger 0595 – 443448
Marion Geerlings  0591 – 564430
Een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.

Jeugdwijding 2018

Jeugdwijding

De overgang naar de puberteit is een belangrijk, maar vaak ook onzeker moment in het volwassen worden. Het sacrament van de jeugdwijding, gehouden in de Paastijd voor kinderen die dan de leeftijd van 14 jaar bereikt hebben, wil een steun zijn op de weg naar zelfstandigheid.

Het ontvangen van de jeugdwijding wordt voorbereid door bijeenkomsten (1 middag per maand) die doorgaans in september beginnen.

De Jeugdwijding voor de Noordelijke gemeenten vindt plaats te Leeuwarden in de Galileakapel 

Zondag 8 april, 10.15 uur
Droevendal 9, Leeuwarden
Een groep van drie kinderen uit de gemeenten Leeuwarden en Groningen bereidt zich voor om op deze dag het sacrament van de Jeugdwijding te ontvangen.

Heimwee naar Mamma

Heimwee naar Mamma

Zondag 29 april, 12.30 uur

Lauwersstraat 3
Groningen

Heimwee naar mama is een theatervoorstelling waarin Annelou de Hoog het publiek meeneemt in een spel van een lach en een enkele traan.
De ervaringen van een kind dat opgroeit met de onzekerheid van de scheiding van haar ouders, heimwee naar haar moeder en de gevolgen van een uithuisplaatsing. Verwacht geen zielig verhaal. Wel een eerlijk verhaal waarbij de ernst van de humor een grote rol speelt. Annelou wordt tijdens de voorstelling muzikaal ondersteund door haar zusje Brigitte. Haar missie is, dat we ons hoofd en hart samen laten werken zodat we de juiste beslissingen kunnen en mogen maken. Dat we het systeem een beetje los mogen laten, écht gaan leven en ieder kind als individu mogen zien.

Familieochtenden

pasenkinderdienst

Er wordt éénmaal per maand een “Familieochtend” gehouden.
Op deze ochtenden zal om 10.30 uur, tijdens de mensenwijdingsdienst, voor kinderen van 7-13 jaar een verhaal verteld worden. Na het verhaal is gelegenheid voor ze om, onder het genot van sap en een koekje, tekeningen te maken over het gehoorde of er over na te praten. Na de mensenwijdingsdienst wordt gezamenlijk het lied geoefend voor de Zondagdienst voor kinderen, die om 11.45 uur wordt gehouden.
Na de zondagsdienst voor kinderen is er dan een gezellig samenzijn in de gemeentezaal met koffie, thee, sap en wat lekkers.

Deze ochtend geeft meer gelegenheid voor de ouders om de mensenwijdingsdienst mee te maken en voor de gemeente om de zondagsdienst voor kinderen mee te maken. Bovendien hoeven ouders en kinderen die verder weg wonen van de stad dan niet zo erg vroeg van huis op zondagochtend.
(N.B.: graag op tijd aanwezig zijn: bij het begin van de mensenwijdingsdienst -10.30 uur- gaat de buitendeur op slot)

Mocht er belangstelling zijn voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 7 jaar, laat dat dan even weten aan Bart Hessen ( b.hessen@christengemeenschap.nl)  of 0594-65598), dan zullen we mogelijkheden daarvoor onderzoeken. Als uw kind voor het eerst deel gaat nemen aan de zondagsdienst, graag even contact opnemen met Bart Hessen voor een kennismaking.

De bijeenkomsten voor deze periode zijn : 

18 maart, 15 april, 20 mei (Pinksterdienst voor kinderen), 17 juni.

 

Klussenochtenden

Op de afgelopen algemene ledenvergadering in november 2017 is de tuin aan de orde gekomen. Er werd toen besloten om een andere indeling te creëren, waarbij het accent op de bloemen komt te liggen. Dit betekent dat we een tuinman/hovenier inschakelen om op een dag de tuin onderhanden te nemen. Het bestuur heeft dit in gang gezet.

De klussenochtenden vinden ook in het nieuwe jaar weer plaats!

Om de dagen wat te spreiden over de week hebben we gekozen voor afwisselend vrijdagochtend en maandagmiddag en dit op de eerste van de maand.
Dan kunnen wellicht meerdere mensen een handje helpen.
De klussendagen zijn op  maandag 26 maart, vrijdag 27 april, maandag 28 mei en vrijdag 29 juni 2018.
Op de vrijdag is het om 10.00 uur en op de maandag om 13.00 uur.


Niet alleen het klussen is belangrijk maar ook de informele ontmoeting.
We drinken gezamenlijk koffie met wat lekkers en voor degenen die kunnen en willen worden ook werkzaamheden verricht.
Wij drinken koffie om 10.00 uur of 13.00 uur en we ronden af om 13.00 of 16.00 uur.
Iedereen is dus welkom!

Studiegroep in Emmen

Johannes op Pathmos

Al zo’n 25 jaar komt (buiten de zomermaanden) één maal in de vier weken in Emmen een studiegroep bijeen om zich een avond bezig te houden met delen van het Nieuwe Testament. Dit jaar houden we ons bezig met de Openbaring van Johannes.

De avonden (doorgaans op woensdag) beginnen om 20.00 uur met een opmaat door de geestelijke, gevolgd door gezamenlijk werken aan de tekst, en duren tot ongeveer 22.00 uur.

De data voor de komende periode zijn de woensdagen:  4 april, 2 mei en 6 juni.

Belangstellenden kunnen verdere informatie verkrijgen bij Femmie Timmerman (0591-224202 ) of Bart Hessen (0594-659558).