Voorbereiding Jeugdwijding 2018

Jeugdwijding

De overgang naar de puberteit is een belangrijk, maar vaak ook onzeker moment in het volwassen worden. Het sacrament van de jeugdwijding, gehouden in de Paastijd voor kinderen die dan de leeftijd van 14 jaar bereikt hebben, wil een steun zijn op de weg naar zelfstandigheid.

Het ontvangen van de jeugdwijding wordt voorbereid door bijeenkomsten (1 middag per maand) die doorgaans in september beginnen.

Ouders die hun kind voor de jeugdwijdingsvoorbereiding willen aanmelden, of die meer informatie over de jeugdwijding wensen, kunnen contact opnemen met Bart Hessen (0594-659558, B.Hessen@christengemeenschap.nl).

 

 

Familieochtenden

ChrgemAdvenkinder

Er wordt éénmaal per maand een “Familieochtend” gehouden.
Op deze ochtenden zal om 10.30 uur, tijdens de mensenwijdingsdienst, voor kinderen van 7-13 jaar een verhaal verteld worden. Na het verhaal is gelegenheid voor ze om, onder het genot van sap en een koekje, tekeningen te maken over het gehoorde of er over na te praten. Na de mensenwijdingsdienst wordt gezamenlijk het lied geoefend voor de Zondagdienst voor kinderen, die om 11.45 uur wordt gehouden.
Na de zondagsdienst voor kinderen is er dan een gezellig samenzijn in de gemeentezaal met koffie, thee, sap en wat lekkers.

Deze ochtend geeft meer gelegenheid voor de ouders om de mensenwijdingsdienst mee te maken en voor de gemeente om de zondagsdienst voor kinderen mee te maken. Bovendien hoeven ouders en kinderen die verder weg wonen van de stad dan niet zo erg vroeg van huis op zondagochtend.
(N.B.: graag op tijd aanwezig zijn: bij het begin van de mensenwijdingsdienst -10.30 uur- gaat de buitendeur op slot)

Mocht er belangstelling zijn voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 7 jaar, laat dat dan even weten aan Bart Hessen ( b.hessen@christengemeenschap.nl)  of 0594-65598), dan zullen we mogelijkheden daarvoor onderzoeken. Als uw kind voor het eerst deel gaat nemen aan de zondagsdienst, graag even contact opnemen met Bart Hessen voor een kennismaking.

De bijeenkomsten voor deze periode zijn : 

25 december (Kerstdienst voor kinderen, 10.00 uur), 21 januari, 18 februari en 18 maart.

 

Klussenochtenden

Er is onlangs een levendige discussie gevoerd over het plan om in de tuin wat meer licht en lucht te brengen. Iedereen was het er over eens dat onze tuin overwoekerd dreigt te worden of misschien wel al is.
Er is een plan gemaakt na een rondgang door de tuin. Er is onderscheid gemaakt tussen waar er zonlicht komt en waar dit door bomen en heesters belemmerd wordt. Het is noodzakelijk dat er wat uit gaat, de heg (midden in de tuin) en de coniferen bij de doorgang naar het gedeelte bij de keuken. We gaan aan de slag gaan om heesters over te planten in het gedeelte waar het minste licht komt. Er ontstaan dan gedeelten waar bloemen meer tot hun recht komen, wat door de bloemengroep erg op prijs wordt gesteld om boeketten voor bij het altaar te maken. We zullen in fasen gaan werken. Het gehele plan zal binnenkort klaar zijn en in de kerk liggen ter inzage voor iedereen.
Er is al een groep gevormd van mensen die actief aan de slag willen. Ook is er sprake van adoptie van een gedeelte van de tuin. Dan kun je zelf bepalen wanneer je daaraan wilt werken.

De klussenochtenden vinden ook in het nieuwe jaar weer plaats.

Om de dagen wat te spreiden over de week hebben we gekozen voor afwisselend vrijdagochtend en maandagmiddag en dit op de eerste van de maand.
Dan kunnen wellicht meerdere mensen een handje helpen.
De klussendagen zijn op vrijdag 5 januari, maandag 5 februari, vrijdag 2 maart en maandag 26 maart 2018.

Niet alleen het klussen is belangrijk maar ook de informele ontmoeting.
We drinken gezamenlijk koffie met wat lekkers en voor degenen die kunnen en willen worden ook werkzaamheden verricht.
Wij drinken koffie om 10.00 uur of 13.00 uur en we ronden af om 13.00 of 16.00 uur.
Iedereen is dus welkom!

Studiegroep in Emmen

Al zo’n 25 jaar komt (buiten de zomermaanden) één maal in de vier weken in Emmen een studiegroep bijeen om zich een avond bezig te houden met delen van het Nieuwe Testament. Dit jaar houden we ons bezig met het Johannesevangelie.

De avonden (doorgaans op woensdag) beginnen om 20.00 uur met een opmaat door de geestelijke, gevolgd door gezamenlijk werken aan de tekst, en duren tot ongeveer 22.00 uur.

De data voor de komende periode zijn de woensdagen:   13 december, 10 januari, 7 februari en 7 maart.

Belangstellenden kunnen verdere informatie verkrijgen bij Femmie Timmerman (0591-224202 ) of Bart Hessen (0594-659558).

Bezoek van de gemeente Oldenburg

Chr.gem.gebouwOldenburg          Chr.gem.gebouwOldenburg2

Op zaterdag 10 maart  krijgen we bezoek van onze “oosterburen”  van de gemeente Oldenburg.
Om 10.30 uur wordt de mensenwijdingsdienst gehouden.
Daarna hebben we een gezamenlijk programma, inclusief een lunch.
Het onderwerp waarom we ons zullen scharen wordt in een later stadium bekend gemaakt.