Sint Jansfeest

SintJansfeest2[1]

Johannesfeest voor de Noordelijke gemeenten te Rottevalle
Zondag 25 juni, aanvang aldaar vanaf 13 uur,

In de gemeente voorafgegaan door de mensenwijdingsdienst (10.30 uur) en de zondagsdienst voor kinderen (11.45 uur).
Op deze eerste zondag van de Johannestijd vieren we weer een Johannesfeest samen met de andere Noordelijke gemeenten. We zijn daarvoor welkom bij de fraaigelegen woonboerderij van Christiaan Francken  te Rottevalle.
Daar zullen we eerst een gezamenlijke “Potluck” lunch houden, waarbij iedereen wat lekkers kan meenemen om de anderen mee te verblijden. Vervolgens is er voor de kinderen een verhaal en is er gelegenheid om buiten spelletjes te doen. En natuurlijk is er een vuur! Voor de volwassen is er ook een inhoudelijk onderdeel rond het thema “Johannes de Doper na Pinksteren”.
Verder zullen we zingen en wie een muziekinstrument bespeelt kan dat ook meenemen.
We vertrekken gezamenlijk naar Rottevalle. Wie vervoer nodig heeft, kan dat op een intekenlijst op het prikbord in de gemeente aangeven

Endnotes:
  1. [Image]: http://groningen.christengemeenschap.nl/files/SintJansfeest2.jpg

Source URL: http://groningen.christengemeenschap.nl/2017/06/19/sint-jansfeest/


Internationale Pinksterconferentie

Gelukkig hebben we de foto’s nog! Klik op onderstaande link
chr.gem.pinksteren17[1]

 

De Pinksterconferentie is een blijvende ervaring geweest voor diegenen die er bij waren. Het was door de sfeer die daar leefde vol van vreugde en bijzondere lezingen en workshops, maar ook de Mensenwijdings-diensten in allerlei talen. Er waren 1450 mensen uit wel 40 landen aanwezig! Ook diverse landen hebben zich kunnen voorstellen met initiatieven die daar zijn ontstaan, ook met de bouw van nieuwe kerken. Een heel grote kaart hing in een van de hallen waar men op kon aantekenen waar je vandaan kwam, door vele jongeren (er waren 400 aanwezig!!) gedaan op ludieke wijze. De jongeren hadden een eigen programma wat bleek bij de activiteiten en de presentaties vervolgens als je buiten kwam. Dit was ook mogelijk mede dankzij het mooie weer wat een extra dimensie toevoegde aan de conferentie. Die was zeer geslaagd met dank aan de voorbereiding van dit alles. Nu weten we waarom Bart zo vaak naar het Westen moest …. Het was het dubbel en dwars waard. Wij zullen het er in een bijeenkomst na de Mensenwijdingsdienst wel over hebben. Het is in ieder geval aan te raden alvast te gaan sparen voor de volgende conferentie over 5 jaar.

Terugblik op de Internationale Pinksterconferentie
Zondag 2 juli, 12.00 uur
Van 2 tot en met 6 Juni werd in ’s-Hertogenbosch de Internationale Pinksterconferentie van de Christengemeenschap gehouden. Zo’n 1300 deelnemers van over de gehele wereld namen deel aan deze bijzondere bijeenkomst onder de noemer “Spelen met vuur -Pinkstervuur: geschenk van de vrijheid-“. Onder de deelnemers (en organisatoren) waren ook leden uit onze gemeente.
Nu de ervaringen wat bezonken zijn, is dit een mooie gelegenheid deze ervaringen met de gemeente te delen.

Endnotes:
  1. [Image]: http://www.whitsunconference2017.org/nl/fotos/

Source URL: http://groningen.christengemeenschap.nl/2017/04/04/httpwww-whitsunconference2017-orgnlfotos/


Familieochtenden

pasenkinderdienst[1]

Er wordt éénmaal per maand een “Familieochtend” gehouden.
Op deze ochtenden zal om 10.30 uur, tijdens de mensenwijdingsdienst, voor kinderen van 7-13 jaar een verhaal verteld worden. Na het verhaal is gelegenheid voor ze om, onder het genot van sap en een koekje, tekeningen te maken over het gehoorde of er over na te praten. Na de mensenwijdingsdienst wordt gezamenlijk het lied geoefend voor de Zondagdienst voor kinderen, die om 11.45 uur wordt gehouden.
Na de zondagsdienst voor kinderen is er dan een gezellig samenzijn in de gemeentezaal met koffie, thee, sap en wat lekkers.

Deze ochtend geeft meer gelegenheid voor de ouders om de mensenwijdingsdienst mee te maken en voor de gemeente om de zondagsdienst voor kinderen mee te maken. Bovendien hoeven ouders en kinderen die verder weg wonen van de stad dan niet zo erg vroeg van huis op zondagochtend.
(N.B.: graag op tijd aanwezig zijn: bij het begin van de mensenwijdingsdienst -10.30 uur- gaat de buitendeur op slot)

Mocht er belangstelling zijn voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 7 jaar, laat dat dan even weten aan Bart Hessen ( b.hessen@christengemeenschap.nl)  of 0594-65598), dan zullen we mogelijkheden daarvoor onderzoeken. Als uw kind voor het eerst deel gaat nemen aan de zondagsdienst, graag even contact opnemen met Bart Hessen voor een kennismaking.

De bijeenkomsten voor deze periode zijn :  16 april (Pasen) 7 mei, 28 mei en 25 juni

Endnotes:
  1. [Image]: http://groningen.christengemeenschap.nl/files/pasenkinderdienst.jpg

Source URL: http://groningen.christengemeenschap.nl/2016/03/14/familieochtenden/


Klussenochtenden

[1]
De komende tijd zijn er weer een serie klussenochtenden !
De klussenochtenden vinden plaats op:

21 april, 19 mei en 23 juni 2017

Hierbij een oproep om met veel mensen aan de klussenochtenden deel te nemen.
Niet alleen het klussen is belangrijk maar ook de informele ontmoeting.
We drinken gezamenlijk koffie met wat lekkers en voor degenen die kunnen en willen worden ook werkzaamheden verricht.
Wij drinken koffie om 10.00 uur en we ronden af om 13.00 uur.
Iedereen is dus welkom!

Endnotes:
  1. [Image]: http://groningen.christengemeenschap.nl/files/ChrgemTuin.jpg

Source URL: http://groningen.christengemeenschap.nl/2016/03/14/klussenochtenden-2/


Studiegroep in Emmen

[1]

Al zo’n 25 jaar komt (buiten de zomermaanden) één maal in de vier weken in Emmen een studiegroep bijeen om zich een avond bezig te houden met delen van het Nieuwe Testament. Dit jaar houden we ons bezig met het Johannesevangelie.

De avonden (doorgaans op woensdag) beginnen om 20.00 uur met een opmaat door de geestelijke, gevolgd door gezamenlijk werken aan de tekst, en duren tot ongeveer 22.00 uur.

De data voor de komende periode zijn de woensdagen:   12 oktober en 9 november 2016

Belangstellenden kunnen verdere informatie verkrijgen bij Femmie Timmerman (0591-224202 ) of Bart Hessen (0594-659558).

Endnotes:
  1. [Image]: http://groningen.christengemeenschap.nl/files/Chr.gemJohannisevangelie.jpg

Source URL: http://groningen.christengemeenschap.nl/2015/09/29/studiegroep-in-emmen/