Corona – maart 2020

 

In verband met de maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, vinden de mensenwijdingsdiensten in Groningen plaats met
beperkte bezetting en komen diverse andere bijeenkomsten te vervallen.

Voor toelichting zie:
• de Groningse brief over Corona d.d. 27-03-2020 en
de landelijke brief d.d. 25-03-2020

Om de diensten op verantwoorde wijze te kunnen houden vragen wij u om u te houden aan de huisregels.