Corona: Communie

Aan de leden en belangstellenden van de Christengemeenschap in Groningen,

Bij de huidige stand van de corona-epidemie is het vooralsnog niet gunstig om in de mensenwijdingsdienst de communie op de gebruikelijke wijze uit te reiken. Ondertussen wordt het gemis van de gemeentecommunie wel gevoeld.
Om dit gemis op een verantwoorde wijze enigszins te verlichten willen we graag het volgende aanbieden:

In iedere mensenwijdingsdienst krijgt één gemeentelid (of een echtpaar/stel huisgenoten) de gelegenheid om voor het altaar de communie te ontvangen. Dit geeft de gemeente mogelijkheid om in de dienst het gebaar van het uitdelen van de communie weer waar te nemen en het woord van de Vrede te horen.

In een aantal gemeenten (inclusief Meppel) is hiermee begonnen, met tot nog toe goede ervaringen.

Bij aanmelding voor de dienst kunt u aangeven of u op deze wijze de communie zou willen ontvangen.

Bart Hessen zal ervoor zorg dragen dat de mogelijkheden evenredig verdeeld worden. U krijgt van hem bericht als u in de dienst de communie kunt ontvangen.