Diensten in tijden van Corona

Gang van zaken rond diensten en activiteiten

In verband met de maatregelen rond het Coronavirus, moeten we rekening blijven houden met een afstand tussen volwassenen van minimaal 1,5 meter.
Dit houdt in dat de mensenwijdingsdiensten voorlopig met maximaal 20 aanwezigen (excl. ministranten en priester) gehouden worden. Er is ook geen gemeentezang.

Voor deelname aan de dienst: aanmelden bij Wil Jurna (wjurna@outlook.com / 06-23600169), voor de diensten op zondag vóór 18.00 uur op de vrijdag voor de betreffende dienst. Bij meer dan 17 gegadigden bieden we een extra dienst aan die 1½ uur eerder wordt gehouden (i.e. 9.00 uur op zondag). Een ieder die wil, kan dus de dienst bijwonen.

Er wordt in de diensten nog geen algemene gemeentecommunie uitgereikt, maar in iedere dienst is er gelegenheid voor één persoon (of echtpaar / groep gezinsgenoten) de communie te ontvangen. Als u dat wilt, kunt u dat bij uw aanmelding voor de dienst vermelden. Van Bart Hessen hoort u dan of dat op die dag mogelijk is.

Het blijft mogelijk om desgewenst (b.v. na een biechtsacrament) de communie na de dienst apart (in de sacristie of aan huis) te ontvangen. Neemt u daarvoor a.u.b. contact op met de priester.