Tuin in wintertijd

Nu het winter is, ligt de tuin in rust, alsook de tuinwerkers wat dat betreft.
In het voorjaar, zodra het tijd wordt om de handen uit de mouwen te steken, verschijnt hier een berichtje om het enthousiasme weer aan te boren en mee te helpen met een taak(-je) in onze kerktuin.

Wordt vervolgd…

 

 

 

 


 

Corona: Communie

Aan de leden en belangstellenden van de Christengemeenschap in Groningen,

Bij de huidige stand van de corona-epidemie is het vooralsnog niet gunstig om in de mensenwijdingsdienst de communie op de gebruikelijke wijze uit te reiken. Ondertussen wordt het gemis van de gemeentecommunie wel gevoeld.
Om dit gemis op een verantwoorde wijze enigszins te verlichten willen we graag het volgende aanbieden:

In iedere mensenwijdingsdienst krijgt één gemeentelid (of een echtpaar/stel huisgenoten) de gelegenheid om voor het altaar de communie te ontvangen. Dit geeft de gemeente mogelijkheid om in de dienst het gebaar van het uitdelen van de communie weer waar te nemen en het woord van de Vrede te horen.

In een aantal gemeenten (inclusief Meppel) is hiermee begonnen, met tot nog toe goede ervaringen.

Bij aanmelding voor de dienst kunt u aangeven of u op deze wijze de communie zou willen ontvangen.

Bart Hessen zal ervoor zorg dragen dat de mogelijkheden evenredig verdeeld worden. U krijgt van hem bericht als u in de dienst de communie kunt ontvangen.


 

Corona – versoepeling

Corona – maatregelen versoepeld

Bart Hessen stuurde de gemeente een brief op 30 mei 2020, waarin hij informatie geeft over de versoepeling van enkele maatregelen. Leest u vooral deze brief.


 

Corona – maart 2020

Corona – maart 2020

 

In verband met de maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, vinden de mensenwijdingsdiensten in Groningen plaats met
beperkte bezetting en komen diverse andere bijeenkomsten te vervallen.

Voor toelichting zie:
• de Groningse brief over Corona d.d. 27-03-2020 en
de landelijke brief d.d. 25-03-2020

Om de diensten op verantwoorde wijze te kunnen houden vragen wij u om u te houden aan de huisregels.


 

De tuin

De tuin

De tuin is onder handen genomen en zoals u kunt zien heeft dit veel licht en lucht en doorkijkjes opgeleverd. Nu is het aan ons allen om dit zo te houden.

Er is inmiddels een tuingroep ontstaan, een ieder die zich graag wil inzetten kan zich daarbij aanmelden. U kunt een stukje tuin adopteren, dat wil zeggen dat u zich verantwoordelijk houdt om dit te onderhouden. De voorstanders van een tuinfonds – waardoor dit in gang is gezet – hebben zich gehouden aan hun aanbod door middel van een schenking voor de tuin.
Voor verdere berichtgeving zie het prikbord.