Muzikaal onthaal – zo. 19 sept. 13.30 uur

Klik op de afbeelding!

Muzikaal onthaal ter ere van ons 40-jarig jubileum

Klik op de afbeelding voor een grote versie van de poster. (Die opent in een nieuw tabblad.)

  • Wilt u zich aanmelden – tot 16 september uiterlijk 20.00 uur – via Esther: esthervdgaag@gmail.com
  • Graag hierbij aangeven of u met meer personen komt, dit i.v.m. plaatsing van de stoelen.
  • Er kunnen maximaal 35 mensen aanwezig zijn in de ruimte aan Lauwersstraat 3.

 

 


 

Zingen! 2x

De kerktuin in mei

 

 

In de kerktuin wordt met onregelmatigheid gewerkt door wie daar zin in heeft: momenteel vooral op de klussenochtenden. De tuin is ook een van de klussen!

Zie Actueel voor de nieuwe data.

Voor meer foto’s, zie hier.

 

 

 

 

 

 

Jaarcursus ‘Toekomst voor de Aarde?’

De vraag naar een toekomstige bestaansvorm voor onze aarde is het thema van een cursus, die aangeboden wordt door Bastiaan Baan, geestelijke in de gemeente Zeist. Deze tweewekelijkse cursus loopt van maart tot 3 december 2021.

Van de jaarcursus ‘Toekomst voor de Aarde?’ door Bastiaan Baan zijn inmiddels twee lezingen gehouden, op 12 en 26 maart. Bij deze voordrachten kunnen voorlopig geen toehoorders aanwezig zijn. Wel kunt u alles ‘live’ en te allen tijde via het nieuwe YouTube-kanaal van de gemeente Zeist volgen: klik hier om te zien hoe dat werkt.

Klik!

Wie tijdens de avonden fysiek aanwezig wil zijn, (wat alleen mogelijk is als er geen beperkende coronamaatregelen van kracht zijn) moet zich aanmelden via: info@rafaelkerk.nl.
Als u de voordrachten ‘live’ volgt, kunt u rechtstreeks via de chat reageren.

 

•  Data en onderwerpen: klik hier.
•  Tijden: vrijdagavond 20.15 – 21.30 uur
•  Plaats: in de gemeentezaal van de Rafaëlkerk, Van Tetslaan 4 te Zeist

Helpt u de kosten van de cursus te bestrijden en ons YouTube-kanaal ook in de toekomst overeind te houden? Maak dan een vrijwillige bedrage over op NL61 TRIO 0390 537527 t.n.v. De Christengemeenschap Zeist en vermeldt: Jaarcursus. Een richtbedrag is € 10,- per voordracht.


 

Diensten in tijden van Corona

Gang van zaken rond diensten en activiteiten

In verband met de maatregelen rond het Coronavirus, moeten we rekening blijven houden met een afstand tussen volwassenen van minimaal 1,5 meter.
Dit houdt in dat de mensenwijdingsdiensten voorlopig met maximaal 20 aanwezigen (excl. ministranten en priester) gehouden worden. Er is ook geen gemeentezang.

Voor deelname aan de dienst: aanmelden bij Wil Jurna (wjurna@outlook.com / 06-23600169), voor de diensten op zondag vóór 18.00 uur op de vrijdag voor de betreffende dienst. Bij meer dan 17 gegadigden bieden we een extra dienst aan die 1½ uur eerder wordt gehouden (i.e. 9.00 uur op zondag). Een ieder die wil, kan dus de dienst bijwonen.

Er wordt in de diensten nog geen algemene gemeentecommunie uitgereikt, maar in iedere dienst is er gelegenheid voor één persoon (of echtpaar / groep gezinsgenoten) de communie te ontvangen. Als u dat wilt, kunt u dat bij uw aanmelding voor de dienst vermelden. Van Bart Hessen hoort u dan of dat op die dag mogelijk is.

Het blijft mogelijk om desgewenst (b.v. na een biechtsacrament) de communie na de dienst apart (in de sacristie of aan huis) te ontvangen. Neemt u daarvoor a.u.b. contact op met de priester.


 

Tuin in wintertijd

Nu het winter is, ligt de tuin in rust, alsook de tuinwerkers wat dat betreft.
In het voorjaar, zodra het tijd wordt om de handen uit de mouwen te steken, verschijnt hier een berichtje om het enthousiasme weer aan te boren en mee te helpen met een taak(-je) in onze kerktuin.

Wordt vervolgd…

 

 

 

 


 

Corona: Communie

Aan de leden en belangstellenden van de Christengemeenschap in Groningen,

Bij de huidige stand van de corona-epidemie is het vooralsnog niet gunstig om in de mensenwijdingsdienst de communie op de gebruikelijke wijze uit te reiken. Ondertussen wordt het gemis van de gemeentecommunie wel gevoeld.
Om dit gemis op een verantwoorde wijze enigszins te verlichten willen we graag het volgende aanbieden:

In iedere mensenwijdingsdienst krijgt één gemeentelid (of een echtpaar/stel huisgenoten) de gelegenheid om voor het altaar de communie te ontvangen. Dit geeft de gemeente mogelijkheid om in de dienst het gebaar van het uitdelen van de communie weer waar te nemen en het woord van de Vrede te horen.

In een aantal gemeenten (inclusief Meppel) is hiermee begonnen, met tot nog toe goede ervaringen.

Bij aanmelding voor de dienst kunt u aangeven of u op deze wijze de communie zou willen ontvangen.

Bart Hessen zal ervoor zorg dragen dat de mogelijkheden evenredig verdeeld worden. U krijgt van hem bericht als u in de dienst de communie kunt ontvangen.


 

Corona – versoepeling

Corona – maatregelen versoepeld

Bart Hessen stuurde de gemeente een brief op 30 mei 2020, waarin hij informatie geeft over de versoepeling van enkele maatregelen. Leest u vooral deze brief.


 

Corona – maart 2020

Corona – maart 2020

 

In verband met de maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, vinden de mensenwijdingsdiensten in Groningen plaats met
beperkte bezetting en komen diverse andere bijeenkomsten te vervallen.

Voor toelichting zie:
• de Groningse brief over Corona d.d. 27-03-2020 en
de landelijke brief d.d. 25-03-2020

Om de diensten op verantwoorde wijze te kunnen houden vragen wij u om u te houden aan de huisregels.


 

De tuin

De tuin

De tuin is onder handen genomen en zoals u kunt zien heeft dit veel licht en lucht en doorkijkjes opgeleverd. Nu is het aan ons allen om dit zo te houden.

Er is inmiddels een tuingroep ontstaan, een ieder die zich graag wil inzetten kan zich daarbij aanmelden. U kunt een stukje tuin adopteren, dat wil zeggen dat u zich verantwoordelijk houdt om dit te onderhouden. De voorstanders van een tuinfonds – waardoor dit in gang is gezet – hebben zich gehouden aan hun aanbod door middel van een schenking voor de tuin.
Voor verdere berichtgeving zie het prikbord.