Corona – versoepeling

Corona – maatregelen versoepeld

Bart Hessen stuurde de gemeente een brief op 30 mei 2020, waarin hij informatie geeft over de versoepeling van enkele maatregelen. Leest u vooral deze brief.


 

Corona – maart 2020

Corona – maart 2020

 

In verband met de maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, vinden de mensenwijdingsdiensten in Groningen plaats met
beperkte bezetting en komen diverse andere bijeenkomsten te vervallen.

Voor toelichting zie:
• de Groningse brief over Corona d.d. 27-03-2020 en
de landelijke brief d.d. 25-03-2020

Om de diensten op verantwoorde wijze te kunnen houden vragen wij u om u te houden aan de huisregels.


 

Jong en spiritueel

Jong en spiritueel

Jong en spiritueell2

Op zondag 7 oktober 2018 werd te Zutphen de algemene jongerenvergadering gehouden. Dit is de grote vergadering waarbij alle gemeentedragers, geïnteresseerden en jongeren bij elkaar komen om elkaar te leren kennen, nieuwe ideeën te bespreken, terug te kijken op ideeën en waar ideeën worden gedeeld om de jongeren binnen de Christengemeenschap een plek te geven.
Ieder die ideeën heeft, iets wil bijdragen of graag wil mee praten of luisteren is van harte welkom! Voor meer informatie en aanmelden via jongenspiritueel@gmail.com

De eerste activiteiten voor jongeren binnen de Christengemeenschap zijn nu op gang aan het komen. Daarom presenteren wij met trots de eerste officiële nieuwsbrief waarin de jongeren activiteiten voor de komende maanden worden gepresenteerd.
Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.


 

Studiegroep in Emmen

Johannes op Pathmos

Studiegroep Emmen

Al zo’n 25 jaar komt (buiten de zomermaanden) één maal in de vier weken in Emmen een studiegroep bijeen om zich een avond bezig te houden met delen van het Nieuwe Testament. Dit jaar houden we ons bezig met de Openbaring van Johannes.

De avonden (doorgaans op woensdag) beginnen om 20.00 uur met een opmaat door de geestelijke, gevolgd door gezamenlijk werken aan de tekst, en duren tot ongeveer 22.00 uur.

De data voor de komende periode: woensdag 24 juni. Overige data volgen.

Belangstellenden kunnen verdere informatie verkrijgen bij Femmie Timmerman (0591-224202 ) of Bart Hessen (0594-659558).


 

De tuin

De tuin

De tuin is onder handen genomen en zoals u kunt zien heeft dit veel licht en lucht en doorkijkjes opgeleverd. Nu is het aan ons allen om dit zo te houden.

Er is inmiddels een tuingroep ontstaan, een ieder die zich graag wil inzetten kan zich daarbij aanmelden. U kunt een stukje tuin adopteren, dat wil zeggen dat u zich verantwoordelijk houdt om dit te onderhouden. De voorstanders van een tuinfonds – waardoor dit in gang is gezet – hebben zich gehouden aan hun aanbod door middel van een schenking voor de tuin.
Voor verdere berichtgeving zie het prikbord.