Ander ritme van diensten

Tijdelijk ander ritme van de mensenwijdingsdiensten in Groningen

Eind november zal Nina Luijken, gemeentegeestelijke van Leeuwarden, met emeritaat gaan. Dit betekent dat de drie Noordelijke gemeenten, Groningen, Leeuwarden en Meppel, tijdelijk door één priester verzorgd moeten worden, met de hoop dat begin april 2023 een tweede voltijds geestelijke naar het Noorden kan worden uitgezonden.

Dit betekent voor Groningen dat, tot die tijd de dienst op de vierde zondag van de maand zal worden vervangen door een dienst op de voorafgaande zaterdag.
Het ritme van de diensten op donderdag en dinsdag blijft ongewijzigd.