Corona

Diensten in tijden van Corona

Gang van zaken rond diensten en activiteiten

In verband met de maatregelen rond het Coronavirus, moeten we rekening blijven houden met een afstand tussen volwassenen van minimaal 1,5 meter.
Dit houdt in dat de mensenwijdingsdiensten voorlopig met maximaal 20 aanwezigen (excl. ministranten en priester) gehouden worden. Er is ook geen gemeentezang.

Voor deelname aan de dienst: aanmelden bij Wil Jurna (wjurna@outlook.com / 06-23600169), voor de diensten op zondag vóór 18.00 uur op de vrijdag voor de betreffende dienst. Bij meer dan 17 gegadigden bieden we een extra dienst aan die 1½ uur eerder wordt gehouden (i.e. 9.00 uur op zondag). Een ieder die wil, kan dus de dienst bijwonen.

Er wordt in de diensten nog geen algemene gemeentecommunie uitgereikt, maar in iedere dienst is er gelegenheid voor één persoon (of echtpaar / groep gezinsgenoten) de communie te ontvangen. Als u dat wilt, kunt u dat bij uw aanmelding voor de dienst vermelden. Van Bart Hessen hoort u dan of dat op die dag mogelijk is.

Het blijft mogelijk om desgewenst (b.v. na een biechtsacrament) de communie na de dienst apart (in de sacristie of aan huis) te ontvangen. Neemt u daarvoor a.u.b. contact op met de priester.


 

Corona: Communie

Aan de leden en belangstellenden van de Christengemeenschap in Groningen,

Bij de huidige stand van de corona-epidemie is het vooralsnog niet gunstig om in de mensenwijdingsdienst de communie op de gebruikelijke wijze uit te reiken. Ondertussen wordt het gemis van de gemeentecommunie wel gevoeld.
Om dit gemis op een verantwoorde wijze enigszins te verlichten willen we graag het volgende aanbieden:

In iedere mensenwijdingsdienst krijgt één gemeentelid (of een echtpaar/stel huisgenoten) de gelegenheid om voor het altaar de communie te ontvangen. Dit geeft de gemeente mogelijkheid om in de dienst het gebaar van het uitdelen van de communie weer waar te nemen en het woord van de Vrede te horen.

In een aantal gemeenten (inclusief Meppel) is hiermee begonnen, met tot nog toe goede ervaringen.

Bij aanmelding voor de dienst kunt u aangeven of u op deze wijze de communie zou willen ontvangen.

Bart Hessen zal ervoor zorg dragen dat de mogelijkheden evenredig verdeeld worden. U krijgt van hem bericht als u in de dienst de communie kunt ontvangen.


 

Corona – versoepeling

Corona – maatregelen versoepeld

Bart Hessen stuurde de gemeente een brief op 30 mei 2020, waarin hij informatie geeft over de versoepeling van enkele maatregelen. Leest u vooral deze brief.


 

Corona – maart 2020

Corona – maart 2020

 

In verband met de maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, vinden de mensenwijdingsdiensten in Groningen plaats met
beperkte bezetting en komen diverse andere bijeenkomsten te vervallen.

Voor toelichting zie:
• de Groningse brief over Corona d.d. 27-03-2020 en
de landelijke brief d.d. 25-03-2020

Om de diensten op verantwoorde wijze te kunnen houden vragen wij u om u te houden aan de huisregels.