Geen categorie

Jong en spiritueel

Print this entry

Jong en spiritueell2

Op zondag 7 oktober 2018 werd te Zutphen de algemene jongerenvergadering gehouden. Dit is de grote vergadering waarbij alle gemeentedragers, geïnteresseerden en jongeren bij elkaar komen om elkaar te leren kennen, nieuwe ideeën te bespreken, terug te kijken op ideeën en waar ideeën worden gedeeld om de jongeren binnen de Christengemeenschap een plek te geven.
Ieder die ideeën heeft, iets wil bijdragen of graag wil mee praten of luisteren is van harte welkom! Voor meer informatie en aanmelden via jongenspiritueel@gmail.com

De eerste activiteiten voor jongeren binnen de Christengemeenschap zijn nu op gang aan het komen. Daarom presenteren wij met trots de eerste officiële nieuwsbrief waarin de jongeren activiteiten voor de komende maanden worden gepresenteerd.
Klik voor deze nieuwsbrief hier

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via   http://eepurl.com/dxJcdn

Studiegroep in Emmen

Print this entry

Johannes op Pathmos

Al zo’n 25 jaar komt (buiten de zomermaanden) één maal in de vier weken in Emmen een studiegroep bijeen om zich een avond bezig te houden met delen van het Nieuwe Testament. Dit jaar houden we ons bezig met de Openbaring van Johannes.

De avonden (doorgaans op woensdag) beginnen om 20.00 uur met een opmaat door de geestelijke, gevolgd door gezamenlijk werken aan de tekst, en duren tot ongeveer 22.00 uur.

De data voor de komende periode zijn de woensdagen: 11 december, 8 januari, 5 februari, 4 maart.

Belangstellenden kunnen verdere informatie verkrijgen bij Femmie Timmerman (0591-224202 ) of Bart Hessen (0594-659558).

Familieochtenden

Print this entry

Er wordt éénmaal per maand een “Familieochtend” gehouden.
Op deze ochtenden zal om 10.30 uur, tijdens de mensenwijdingsdienst, voor kinderen van 7-13 jaar een verhaal verteld worden. Na het verhaal is gelegenheid voor ze om, onder het genot van sap en een koekje, tekeningen te maken over het gehoorde of er over na te praten. Na de mensenwijdingsdienst wordt gezamenlijk het lied geoefend voor de Zondagdienst voor kinderen, die om 11.45 uur wordt gehouden.
Na de zondagsdienst voor kinderen is er dan een gezellig samenzijn in de gemeentezaal met koffie, thee, sap en wat lekkers.

Deze ochtend geeft meer gelegenheid voor de ouders om de mensenwijdingsdienst mee te maken en voor de gemeente om de zondagsdienst voor kinderen mee te maken. Bovendien hoeven ouders en kinderen die verder weg wonen van de stad dan niet zo erg vroeg van huis op zondagochtend.
(N.B.: graag op tijd aanwezig zijn: bij het begin van de mensenwijdingsdienst -10.30 uur- gaat de buitendeur op slot)

Mocht er belangstelling zijn voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 7 jaar, laat dat dan even weten aan Bart Hessen ( b.hessen@christengemeenschap.nl)  of 0594-65598), dan zullen we mogelijkheden daarvoor onderzoeken. Als uw kind voor het eerst deel gaat nemen aan de zondagsdienst, graag even contact opnemen met Bart Hessen voor een kennismaking.

De bijeenkomsten voor deze periode zijn :

woensdag 25 december: Kerstdienst voor kinderen, 19 januari, 23 februari, 22 maart.

 

 

 

 

 

 

 

Klussenochtenden

Print this entry

De tuin is onderhanden genomen en zoals u kunt zien heeft dit veel licht en lucht en doorkijkjes opgeleverd. Nu is het aan ons allen om dit zo te houden. Er is inmiddels een tuingroep ontstaan, een ieder die zich graag wil inzetten kan zich daarbij aanmelden. U kunt een stukje tuin adopteren, dat wil zeggen dat u zich verantwoordelijk houdt om dit te onderhouden. De voorstanders van een tuinfonds -waardoor dit in gang is gezet- hebben zich gehouden aan hun aanbod door middel van een schenking voor de tuin.
Voor verdere berichtgeving zie op het prikbord.

De klussenochtenden zijn voor de volgende data gepland:

vrijdag 29 november, zaterdag 28 december 2019, vrijdag 31 januari, zaterdag 29 februari 2020.

Wij beginnen om 10.00 uur met koffie/thee en iets lekkers en gaan door tot ongeveer 12.30 uur.

Wij zijn in het bestuur op dit moment bezig het werkplan op te stellen voor de komende tijd. Daarbij maken we ook gebruik van de ideeën die zijn voortgekomen uit de gesprekken met de leden/belangstellenden, die het bestuur heeft georganiseerd in het voorgaande jaar.

Niet alleen het klussen is belangrijk maar ook de informele ontmoeting.
We drinken gezamenlijk koffie met wat lekkers en voor degenen die kunnen en willen worden ook werkzaamheden verricht.
Wij drinken koffie om 10.00 uur , we ronden af om 13.00.

Iedereen is dus welkom!