Zondagsdienst voor kinderen

Advent

Er wordt éénmaal per maand een familieochtend   gehouden.
Op deze ochtenden zal om 10.30 uur, tijdens de mensenwijdingsdienst, voor kinderen van 7-13 jaar een verhaal verteld worden. Na het verhaal is er gelegenheid voor ze om, onder het genot van sap en een koekje, tekeningen te maken over het gehoorde of er over na te praten. Na de mensenwijdingsdienst wordt gezamenlijk het lied geoefend voor de Zondagdienst voor kinderen, die om 11.45 uur wordt gehouden.
Na de zondagsdienst voor kinderen is er dan een gezellig samenzijn voor de hele gemeente met koffie, thee, sap en wat lekkers.

Deze ochtend geeft meer gelegenheid voor de ouders om de mensenwijdingsdienst mee te maken en voor de gemeente om de zondagsdienst voor kinderen mee te maken. Bovendien hoeven ouders en kinderen die verder weg wonen van de stad dan niet zo erg vroeg van huis op zondagochtend.
Graag op tijd aanwezig zijn: bij het begin van de mensenwijdingsdienst -10.30 uur- gaat de buitendeur op slot.

Mocht er belangstelling zijn voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 7 jaar, laat dat dan even weten aan Bart Hessen, dan zullen we mogelijkheden daarvoor onderzoeken. Als uw kind voor het eerst deel gaat nemen aan de zondagsdienst, graag even contact opnemen met Bart Hessen voor een kennismaking.

 De data voor de komende periode zijn:

16 december, 25 december (Kerstdienst voor kinderen, 10.00 uur), 20 januari, 17 februari, 17 maart.

 
Voorbereiding Jeugdwijding 2019
De overgang naar de puberteit is een belangrijk, maar vaak ook onzeker moment in het volwassen worden. Het sacrament van de jeugdwijding, gehouden in de Paastijd voor kinderen die dan de leeftijd van 14 jaar bereikt hebben, wil een steun zijn op de weg naar zelfstandigheid.
Het ontvangen van de jeugdwijding wordt voorbereid door bijeenkomsten (1 middag per maand) die doorgaans in oktober beginnen.
Ouders die hun kind voor de jeugdwijdingsvoorbereiding willen aanmelden, of die meer informatie over de jeugdwijding wensen, kunnen contact opnemen met Bart Hessen (0594-659558, B.Hessen@christengemeenschap.nl).