Algemeen

 

SintJansfeest

JUNINACHT

Vreemd aan de ander in war doorelkander
danst om de rozen die raadselen zijn.
Wars is de wijn op de bodem der kelken,
groene festoenen zij moeten verwelken:
danst door de doolhof van lachen en pijn.

Naderen, kruiselings wisselen, keren;
tegen verlangen kan géén zich verweren:
vraagt het de rozen die raadselen zijn.

Dansen is dolen, is derven en zwerven,
aarzelend verkiezen en rakelings verliezen,
handen in handen staan bij het refrein;
zingen en springen, de tranen verdringen:
danst om de rozen die raadselen zijn.

Ida Gerhardt

Johannesfeest in Groningen
Zondag 24 juni, aansluitend aan de mensenwijdingsdienst

Dit jaar vieren we op de Johannesdag, zondag 24 juni, het Johannesfeest in onze eigen “verruimde” tuin.
Als iedereen wat lekkers voor de anderen meeneemt, kunnen we eerst genieten van een smakelijke brunch. Vervolgens gaan we bij het vuur zingen (muziekinstrumenten welkom!) en kunnen we in gesprek gaan over het thema “Roepende in de Woestijn: een zinloze onderneming?”

Historie van de gemeente Groningen.

De eerste Mensenwijdingsdienst werd na enkele jaren van voorbereiding gehouden op 21 juni 1981. De wijding van het huidige kerkgebouw aan de Lauwersstraat vond plaats op 13 november 1998.

Geestelijke:
de heer Bart Hessen.

Bart Hessen is voor het maken van afspraken en korte gesprekken telefonisch bereikbaar op nummer 0594-659558
Bij geen gehoor kunt u een boodschap inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Adres

Lauwersstraat 3
9725 HD Groningen

e-mail
groningen@christengemeenschap.nl