Mensenwijdingsdienst

Verschillende dagen van de week

Mensenwijdingsdienst op zondagmorgen

De mensenwijdingsdienst wordt iedere zondag om 10.30 uur gecelebreerd, behalve op de 2e zondag van de maand. Hierna is er altijd een samenzijn in de gemeentezaal met koffie en thee. Vaak is er na een half uur een onderwerp dat aan bod komt.
Zie de agenda.

Dienst op de vroege dinsdagochtend

Eén keer in de maand en wel op de 2e dinsdag is er een mensenwijdingsdienst voor wie van de vroege ochtend houdt: om 7.15 uur wordt de dienst gehouden. Dan begin je werkelijk de dag met de mensenwijdingsdienst: als je de vogels hoort zingen in de lente, op een frisse zomerochtend, als het nog mistig is in de herfst of in de winter als het donker en koud is.
In de zomermaanden – juli en augustus – vervalt deze dinsdagochtenddienst.
Zie de agenda.

Dienst op donderdagochtend

Bijna iedere donderdag om 10.00 uur is er ook een mensenwijdingsdienst. Hierin is er geen muziek en ontbreken de woorden van de kansel.
Zie de agenda.

Er wordt eenmaal per maand een Familieochtendgehouden. Na de mensenwijdingsdienst op zondag is er de Zondagsdienst voor kinderen. Daarna is er voor iedereen koffie, thee of limonade in de gemeentezaal.

Zie de agenda.

The-Christian-Festval-Year

De christelijke feesten door het jaar

Deze poster is gemaakt door de Christengemeenschap in Stroud, Groot-Brittannië.
Als je een vergroting wilt zien, klik dan hier.