Activiteiten

Leesgroep ‘Het Lukas-evangelie’

Op donderdagochtend eens in de twee weken lezen we met elkaar het boek ‘Het Lukas-evangelie’, een serie van tien voordrachten gehouden door Rudolf Steiner in Basel in 1909 (GA 114). Het is te verwachten dat dit in de loop van de komende periode wordt afgerond en dat dan een nieuw onderwerp gekozen zal worden.

data:

 • 28 september
 • 12 en 26 oktober
 • 9 en 23 november
 • 7 december

EXTRA:

 

Mensenwijdingsdienst op de Michaëldag

Vrijdag 29 september, 10.00 uur

Op de dag van de aartsengel Michaël is er een extra mensenwijdingsdienst. Na de dienst is er gelegenheid om in gesprek te gaan over welk beeld wij van Michaël hebben en wat hij voor ons betekent.

Hoe handelen en klinken wij in de Mensenwijdingsdienst?

Zondag 1 oktober, 12.00 uur

Uiterlijk lijken de aanwezigen van de gemeente in de mensenwijdingsdienst nogal passief. In wezen is de mensenwijdingsdienst een handeling van de hele gemeente: om te beginnen in de celebrant en in de ministranten. Maar ook in de andere deelnemers: in de bekruising, het opstaan bij het evangelie, de gemeentezang… Hoe kan je door je handelen en klinken “instemmen” met de mensenwijdingsdienst?

Mijn weg naar de Christengemeenschap: Dick van der Vlugt

Zondag 8 oktober, 12.00 uur

In deze serie vertellen mensen uit de gemeente van hun religieuze biografie, over hun zoektocht en over de rol die de Christengemeenschap daarin speelt.

Vandaag vertelt Dick van der Vlugt.

Christelijke verlossing versus karmaprincipe
Zondag 22 oktober, 12:00 uur.

Inleiding en gesprek over de vraag, hoe de traditionele Christelijke gedachte dat Christus ons verlost van onze zonden, zich verhoudt tot het karmaprincipe dat de mens door achtereenvolgende levens zichzelf van zijn schuld bevrijdt.

Johannes vertalen… Wat vraagt dat?
Zondag 29 oktober, 12:00 uur

Marjolein te Pas, geestelijke met emeritaat, heeft het Johannesevangelie vertaald. Bij zo’n vertaling kun je kijken naar de culturele tradities binnen het Jodendom in de tijd dat het evangelie ontstond. Wat is de achtergrond vanuit het Oude Testament die meedoet? Welke keuzes maak je dan? Wat dragen de Hebreeuwse en Griekse tekst aan? Vandaag vertelt Marjolein over enkele elementen uit dit vertaalproces.

Perikopenbespreking – donderdagochtend
Naast de epistels en invoegsels in de mensenwijdingsdienst vormen ook de perikopen (de lezingen uit het Nieuwe Testament) een leidraad voor het beleven van het Christelijk jaar. We werpen samen een blik op de perikoop van de volgende zondag. We hebben dan de gelegenheid om dieper in te gaan op teksten uit het Nieuwe Testament en de samenhang waarin die in de mensenwijdingsdienst gelezen worden.

Iedereen is van harte welkom. Zo mogelijk graag een Nieuw Testament meebrengen.

data:

 • 5 en 19 oktober
 • 2, 16 en 30 november
 • 14 december

In liefdevolle herinnering

Op woensdagavond 1 november van 19:30 tot 21:00 uur bent u van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst: “In liefdevolle herinnering”. De avond wordt georganiseerd vanuit de Christengemeenschap en is bedoeld voor alle mensen die samen stil willen staan bij de gestorvenen en de brug willen slaan tussen hemel en aarde.

Het programma ziet er als volgt uit:
Evert de Groot speelt piano.
Jan Pieter van der Steen spreekt inleidend over het thema: De moed om anders te denken, anders te spreken, anders te voelen en te willen in het licht van het sterven.
Geesiena Stradmeier voert met een groep euritmisten, thema gerelateerde stukken op.

We eindigen de avond aan het altaar met een cultische dagsluiting. Dit is een zeer korte viering, waarin de namen van onze gestorvenen zullen klinken. Bij binnenkomst is er de mogelijkheid om de naam van een dierbare gestorvene op te schrijven, die dan aan het altaar in gemeenschappelijke aandacht zal klinken.

Heel graag tot dan!

Uw vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Voor meer informatie: 06-36239791 of benschopjeroen5@gmail.com

Wereldwijde ontmoeting
Zondag 5 november, 12:00 uur

Zou u eens een andere gemeente willen bezoeken en aldaar mensen ontmoeten? Of zou u contactpersoon willen zijn voor diegenen, die onze gemeente willen opzoeken? Het initiatief ‘Wereldwijde ontmoeting’ binnen de Christengemeenschap wil dit faciliteren. Herbert Warmbrunn uit Keulen zal op 5 november over dit initiatief spreken (hij spreekt Nederlands).

Als u meer wilt lezen over dit initiatief: www.weltweiteBegegnung.org

Onze gestorvenen
Zondag 12 november, 12:00 uur

We staan stil bij de mensen uit onze gemeente die afgelopen jaar over de drempel zijn gegaan.

Najaar ledenvergadering
zaterdag 25 november, 10:30 uur

Op onze ledenvergadering kijken we o.a. naar het afgelopen jaar en gaan we in gesprek rond een thema dat later in de agenda bekend wordt gemaakt. De bijeenkomst wordt cultisch afgesloten. De stukken voor de vergadering worden u via de gemeentemail toegezonden.
De vergadering is open voor zowel leden als belangstellenden.

Euthanasie en het levenseinde – III
zondag 26 november, 12:00 uur

In dit derde deel willen we kijken naar wat het voor het wezen van de mens betekent om door middel van euthanasie over de drempel te gaan. Thom Kloes zal dit onderwerp inleiden en daarna is er ruimte voor gesprek.
Thom Kloes is bestuursvoorzitter van de Christengemeenschap in Zeist, werkzaam op de crisislijn van 113-zelfmoordpreventie en samensteller van het boek ‘Het maakt uit hoe je sterft’ (Christofoor).

Adventsviering voor jong en oud

Zondag 3 december: 1e Advent, 16.00 uur

In de Adventstijd mogen we, terwijl het buiten steeds vroeger donker wordt, verwachtingsvol vooruitkijken naar het licht dat in de duisternis wil ontstralen. Op deze namiddag van de 1e Adventszondag doen we dat met een mooi verhaal, stemmige muziek en zang.

Kosten: vrije bijdrage
Inlichtingen: Bart Hessen (0594-659558)

Mijn weg naar de Christengemeenschap: José Boksebeld
zondag 10 december, 12.00 uur

In deze serie vertellen mensen uit de gemeente van hun religieuze biografie, over hun zoektocht en over de rol die de Christengemeenschap daarin speelt.
Vandaag vertelt José Boksebeld.

Troostkoor

Zijn er mensen zijn die graag zingen? 

Zevenzang is sinds een jaar tot Troostkoor geworden. We willen voor zieke, stervende mensen gaan zingen desgewenst. Er zijn geen drempels of niveaus, we zingen ‘by heart’. We zingen nu op de 2e zondag van de maand als er geen dienst is; na de zomer ook weer op familieochtenden na de diensten. Ik dirigeer het koor kosteloos, afgezien van een donatie voor reis- en kopiekosten. In najaar en winter komen daar de kerkstookkosten bij.

Wil je je bij mij melden of je meedoet? Tot horens.

datum: de 2e  zondagochtend van de maand om 10.30 uur

Gemma Weber
tel. 06-30198600
e-mail: gemmaweber80@gmail.com

Tuinonderhoud

Deze zomer konden we vaak genieten van onze mooie binnentuin waar we ook heerlijk beschut zitten, op nieuw gebeitst tuinmeubilair. Nu de herfst aanbreekt wordt het tijd om de tuin op te ruimen. Paden en tegels onkruidvrij maken, snoeien waar het gewenst is, borders binnen de perken houden etc.
We nodigen jullie uit mee te doen op een middag aansluitend aan (één van) de komende diensten. Na mensenwijdingsdienst en gesprek eet een ieder zijn eigen broodje en dan gaan we een uurtje aan de slag op de middag die jou/u het beste uitkomt!

Vele handen maken licht werk. 

Data:

 • de komende tijd na de dienst-met-gesprek
 • ’s middags na de lunch
 • tijd: een uur

Knutselen
Op dinsdagochtend zijn we met een kleine groep aan het knutselen. We werken met allerlei technieken zoals poppen maken, kaarsen versieren, transparanten maken. Met de meeste technieken heb ik ervaring, dus ik kan zo nodig helpen. Ook beschik ik over de meeste materialen die tegen kostprijs gebruikt kunnen worden.

Er kunnen nog mensen bij de groep, dus als er iets is wat je graag zou willen maken en hulp erbij nodig hebt, ben je van harte welkom! Voor wie nog niet weet wat hij wil doen, heb ik diverse boeken om je op ideeën te brengen.

Data: dinsdagen, behalve in de schoolvakanties
Tijd: 9.30 – 12.00 uur
Kleine onkostenvergoeding: € 2,- per keer

Als je mee wilt doen: neem dan contact op met Ester, want momenteel speelt het knutselen zich vaak bij haar thuis af. Dan kom je niet voor een dichte deur op dinsdagochtend!

Esther van der Gaag

De klussenochtenden

Ook de komende periode zijn er eenmaal per maand klussenochtenden ingepland voor gezamenlijk klussen in en rondom de kerk. Hier valt ook het tuinwerk onder. Wij beginnen om 9.30 uur met koffie en thee.

Iedereen is van harte welkom!

Data:

 • zaterdag 28 oktober
 • vrijdag 24 november

Studiegroep Emmen
Al zo’n 30 jaar komt (buiten de zomermaanden) één maal in de vier weken in Sleen (even ten westen van Emmen) een studiegroep bijeen om zich een ochtend bezig te houden met delen van het Nieuwe Testament.

De komende periode houden we ons bezig met de Handelingen van de Apostelen.
De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagochtend, beginnend om 10.00 u.

data:

 • 22 september
 • 27 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Belangstellenden kunnen verdere informatie verkrijgen bij:
Femmie Timmerman (0591-224202 / 06-24720208)
of Bart Hessen (0594-659558)