Activiteiten

Leesgroep ‘Het Johannes-evangelie’

Op donderdagochtend eens in de twee weken lezen we met elkaar het boek ‘Het Johannes-evangelie’, een serie van twaalf voordrachten gehouden door Rudolf Steiner in Hamburg in 1908 (GA 103).

datum:

  • 16 maart

Perikopenbespreking – donderdagochtend
Naast de epistels en invoegsels in de mensenwijdingsdienst vormen ook de perikopen (de lezingen uit het Nieuwe Testament) een leidraad voor het beleven van het Christelijk jaar. We werpen samen een blik op de perikoop van de volgende zondag. We hebben dan de gelegenheid om dieper in te gaan op teksten uit het Nieuwe Testament en de samenhang waarin die in de mensenwijdingsdienst gelezen worden.

Iedereen is van harte welkom. Zo mogelijk graag een Nieuw Testament meebrengen.

data:

  • 23 maart
  • tijd: 11.30 uur

Priesterwijdingen in Stuttgart

data:

  • vrijdag 17 maart t/m zondag 19 maart

Dit jaar worden de priesterwijdingen weer in Stuttgart gehouden, in de kerk van de gemeente Stuttgart-Mitte aan de Werfmershalde. Op elk van de drie dagen vindt om 10.00 uur een priesterwijding plaats. Op de tussenliggende avonden zijn doorgaans voordrachten over aspecten van de priesterwijding en het priester-zijn.

Dit jaar mogen we hopen op een aantal wijdingskandidaten die naar ons bewindsgebied Nederland en België uitgezonden kunnen worden. Wellicht een uitstekende gelegenheid om (weer) eens een priesterwijding mee te maken!

Kort programma: zie de landelijke website van de Christengemeenschap.
Praktische tips: zie de website van het priesterseminarie in Stuttgart.
Ook zal in onze gemeente Groningen op zondag 5 maart het thema ‘Het sacrament van de priesterwijding’ na de Mensenwijdingsdienst aan de orde komen.

 

Praktisch: reizen en slapen
Voor wie wil gaan: laat dit a.j.b. snel weten via groningen@christengemeenschap.nl of u mee wilt doen met gezamenlijk reizen (per trein of carpool?) en onderdak, bijvoorbeeld in de jeugdherberg op de Hausmannstrasse 27 of elders middels een groepsboeking voor 3 nachten.
N.B. Het is nodig op donderdag 16 maart te vertrekken want de wijdingen vinden vanaf 10 uur ’s ochtends plaats.

Zevenzang

Ja, ooit startten we als Zevenzang, zie de flyer op het prikbord. Nu, na corona wordt het geprolongeerd. De vraag is of er mensen zijn die graag zingen? De tijd is de 2e  zondagochtend van de maand om 10.30 uur.

Ik neem koffie mee om de keel te smeren. Wil je je bij mij melden of je meedoet? We zingen jaarfeestliederen e.a. om feesten luister bij te zetten, maar het kan ook een groep worden die zingt bij sterven/ uitvaart.  Tot horens? Er zijn geen drempels of niveaus, we zingen ‘by heart’.

Groet,

Gemma Weber,
tel. 06-30198600
e-mail: gemmaweber80@gmail.com

Klussenochtend in kerk & tuin

Eén maal per maand wordt er gezamenlijk geklust in de kerk en de tuin: deze ochtenden zijn afwisselend op vrijdag en zaterdag. Ná de koffie, zo rond 10.00 uur begint het klussen. Iedereen is van harte welkom!

Data:

  • zaterdag 25 maart
  • inloop met koffie: 9.30 uur
  • tijd: 10.00 -12.30 uur

Knutselen
Op dinsdagochtend zijn we met een kleine groep in het kerkgebouw aan het knutselen. We werken met allerlei technieken zoals poppen maken, kaarsen versieren, transparanten maken. Met de meeste technieken heb ik ervaring, dus ik kan zo nodig helpen. Ook beschik ik over de meeste materialen die tegen kostprijs gebruikt kunnen worden.

Er kunnen nog mensen bij de groep, dus als er iets is wat je graag zou willen maken en hulp erbij nodig hebt, ben je van harte welkom! Voor wie nog niet weet wat hij wil doen, heb ik diverse boeken om je op ideeën te brengen.

Data: dinsdagen, behalve in de schoolvakanties
Tijd: 9.30 – 12.00 uur
Kleine onkostenvergoeding: € 2,- per keer

Loop gerust eens binnen op dinsdagochtend!

Esther van der Gaag

Studiegroep Emmen
Al zo’n 30 jaar komt (buiten de zomermaanden) één maal in de vier weken in Sleen (even ten westen van Emmen) een studiegroep bijeen om zich een ochtend bezig te houden met delen van het Nieuwe Testament.

De komende periode houden we ons bezig met de Handelingen van de Apostelen.

data: vrijdag
• nieuwe data volgen
•  tijd: vanaf 10.00 uur

Belangstellenden kunnen verdere informatie verkrijgen bij:
Femmie Timmerman (0591-224202 / 06-24720208)
of Bart Hessen (0594-659558).

Het is alweer een tijdje geleden dat er een bezoek aan (of van) onze Duitse buurgemeente Oldenburg is geweest. Dit waren altijd vreugdevolle en stimulerende bezoeken.

De gemeente Oldenburg nodigt ons uit voor een bezoek in de nabije toekomst, voor een mensenwijdingsdienst en ontmoeting en gesprek. 

Datum: wordt nader bekend gemaakt.
Zie ook de website van deze gemeente.