Activiteiten

Leesgroep ‘Het Lukas-evangelie’

Op donderdagochtend eens in de twee weken lezen we met elkaar het boek ‘Het Lukas-evangelie’, een serie van tien voordrachten gehouden door Rudolf Steiner in Basel in 1909 (GA 114). Het is te verwachten dat dit in de loop van de komende periode wordt afgerond en dat dan een nieuw onderwerp gekozen zal worden.

data:

  • 18 april, 2 mei, 5 juni en 20 juni

Perikopenbespreking – donderdagochtend
Naast de epistels en invoegsels in de mensenwijdingsdienst vormen ook de perikopen (de lezingen uit het Nieuwe Testament) een leidraad voor het beleven van het Christelijk jaar. We werpen samen een blik op de perikoop van de volgende zondag. We hebben dan de gelegenheid om dieper in te gaan op teksten uit het Nieuwe Testament en de samenhang waarin die in de mensenwijdingsdienst gelezen worden.

Iedereen is van harte welkom. Zo mogelijk graag een Nieuw Testament meebrengen.

data:

  • 25 april, 16 mei en 13 juni

Mijn religieuze biografie

In deze serie vertellen mensen uit de gemeente van hun religieuze biografie, over hun zoektocht en over de rol die de Christengemeenschap daarin speelt.

Zondag 7 april, 12:00 uur: Gemma Weber

Muziekdag

Donderdag 11 april

Marie-Hélène van Tol komt om vragen over muziek en zang in de cultus te beantwoorden en om met de muzikanten te werken.

Het programma ziet er als volgt uit:
10:00 Mensenwijdingsdienst met muziek en zang.
11:00 Koffie
11:30 Een uur over muziek en zang in de cultus voor iedereen.
12:30 Lunch
13:00 Werken met de muziekgroep en mensen die geïnteresseerd zijn om in de dienst te gaan spelen.

Voorjaarsledenvergadering

Zaterdag 13 april, 10:30 uur

Op onze ledenvergadering gaat het onder andere over de financiën van het afgelopen jaar en gaan we in gesprek rond een thema dat later in de agenda bekend wordt gemaakt. De bijeenkomst wordt cultisch afgesloten. De stukken voor de vergadering worden u via de gemeentemail toegezonden.
De vergadering is open voor zowel leden als belangstellenden.

Het bidden van het Onze Vader

Zondag 28 april, 12:00 uur.

Inleiding en gesprek over het bidden van het grote mensheidsgebed. Hoe bidt je, hoe hou je het levendig, wat kun je ervaren?

Wolken kijken op Hemelvaartsdag met ontbijt

Op donderdag 9 mei, van 8:00 tot 9:15 uur gaan we met jong en oud wolken kijken en ontbijten op de waddendijk in Noordpolderzijl. Op het prikbord komt een lijst te hangen om het carpoolen te regelen. Graag zelf koffie en ontbijt meenemen.
Om 10:30 uur is de Mensenwijdingsdienst.

Mijn religieuze biografie

In deze serie vertellen mensen uit de gemeente van hun religieuze biografie, over hun zoektocht en over de rol die de Christengemeenschap daarin speelt.

Zondag 2 juni, 12:00 uur: Gertien Oosterhoff

Troostkoor

Beste zangers en zangeressen in spe, op zondagen om 12.30 uur, na de familieochtend en op de eerste zondag van de maand om 13.00 uur zingen we met het Troostkoor. Wij bestaan nu anderhalf jaar onder de naam Troostkoor (voorheen Zevenzang). Het repertoire is jaarfeestliederen en veel mooie folklore! We zingen met 9 a 10 mensen op vraag, bij ziekte, eenzaamheid of sterven/ uitvaart. Het is eenvoudige 2-3 stemmige muziek, en het tempo is zo rustig als de rust die we willen overdragen. Geen niveauverplichting, wel toewijding en geduld. Ieder is welkom! In het geval van kleine ruimtes, kiezen we voor 4 à 5 mensen om uit te voeren. In principe zonder veel kosten, maar wel energie- bijdrage voor de kerkruimte en een busje voor mijn onkosten: kopieën en reisonkosten.

Voel je vrij om mee te doen!

Zangersgroet van Gemma

Tuinklus in de ochtend

Deze zomer konden we vaak genieten van onze mooie binnentuin waar we ook heerlijk beschut zitten, op nieuw gebeitst tuinmeubilair. Nu de herfst aanbreekt wordt het tijd om de tuin op te ruimen. Paden en tegels onkruidvrij maken, snoeien waar het gewenst is, borders binnen de perken houden etc.
We nodigen jullie uit mee te doen!

Wil je wel helpen, maar schikt deze datum niet? Neem dan even contact op met Wil Jurna (tel. 06-23600169). Dan spreken we een ander werkmoment af.

Vele handen maken licht werk. 

Datum:

  • vrijdag
  • tijd: om 9.30 uur staat de koffie klaar.

Knutselen
Op dinsdagochtend zijn we met een kleine groep aan het knutselen. We werken met allerlei technieken zoals poppen maken, kaarsen versieren, transparanten maken. Met de meeste technieken heb ik ervaring, dus ik kan zo nodig helpen. Ook beschik ik over de meeste materialen die tegen kostprijs gebruikt kunnen worden.

Er kunnen nog mensen bij de groep, dus als er iets is wat je graag zou willen maken en hulp erbij nodig hebt, ben je van harte welkom! Voor wie nog niet weet wat hij wil doen, heb ik diverse boeken om je op ideeën te brengen.

Data: dinsdagen, behalve in de schoolvakanties
Tijd: 9.30 – 12.00 uur
Kleine onkostenvergoeding: € 2,- per keer

Als je mee wilt doen: neem dan contact op met Ester, want momenteel speelt het knutselen zich vaak bij haar thuis af. Dan kom je niet voor een dichte deur op dinsdagochtend!

Esther van der Gaag

De klussenochtenden

Ook de komende periode zijn er eenmaal per maand klussenochtenden ingepland voor gezamenlijk klussen in en rondom de kerk. Hier valt ook het tuinwerk onder. Wij beginnen om 9.30 uur met koffie en thee.

Iedereen is van harte welkom!

Data:

  • zaterdag
  • vrijdag

Studiegroep Emmen
Al zo’n 30 jaar komt (buiten de zomermaanden) één maal in de vier weken in Sleen (even ten westen van Emmen) een studiegroep bijeen om zich een ochtend bezig te houden met delen van het Nieuwe Testament.

De komende periode houden we ons bezig met de Handelingen van de Apostelen.
De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagochtend, beginnend om 10.00 u.

data:

 

Belangstellenden kunnen verdere informatie verkrijgen bij:
Femmie Timmerman (0591-224202 / 06-24720208)
of Bart Hessen (0594-659558)