Activiteiten

Leesgroep ‘Het Johannes-evangelie’

Op donderdagochtend eens in de twee weken lezen we met elkaar het boek ‘Het Johannes-evangelie’, een serie van twaalf voordrachten gehouden door Rudolf Steiner in Hamburg in 1908 (GA 103).

data:

 • 8 december

Perikopenbespreking – donderdagochtend
Naast de epistels en invoegsels in de mensenwijdingsdienst vormen ook de perikopen (de lezingen uit het Nieuwe Testament) een leidraad voor het beleven van het Christelijk jaar. We werpen samen een blik op de perikoop van de volgende zondag. We hebben dan de gelegenheid om dieper in te gaan op teksten uit het Nieuwe Testament en de samenhang waarin die in de mensenwijdingsdienst gelezen worden.

Iedereen is van harte welkom. Zo mogelijk graag een Nieuw Testament meebrengen.

data:

 • 1 en 15 december
 • tijd: 11.30 uur

Inhoudelijke thema’s – donderdagmiddag

 • datum:
 • tijd: 16.00 – uiterlijk 17.30 uur

Door het jaar heen worden er maandelijks op de donderdagmiddag – buiten de zomermaanden –  bijeenkomsten gehouden rond een specifiek religieus thema.
Heeft u wensen of suggesties voor thema’s die op deze avonden behandeld kunnen worden, dan hoort Bart Hessen die graag van u: b.hessen@christengemeenschap.nl.

Thema: 

Zevenzang

Ja, ooit startten we als Zevenzang, zie de flyer op het prikbord. Nu, na corona wordt het geprolongeerd. De vraag is of er mensen zijn die graag zingen? De tijd is de 2e  zondagochtend van de maand om 10.30 uur.

Ik neem koffie mee om de keel te smeren. Wil je je bij mij melden of je meedoet? We zingen jaarfeestliederen e.a. om feesten luister bij te zetten, maar het kan ook een groep worden die zingt bij sterven/ uitvaart.  Tot horens? Er zijn geen drempels of niveaus, we zingen ‘by heart’.

Groet,

Gemma Weber,
tel. 06-30198600
e-mail: gemmaweber80@gmail.com

Komt dat zien! Het Oberufer Kerstspel

Voor de uitgebreide tekst, zie het gemeentebericht.

drie voorstellingen:

 • vrijdagavond 16 december
 • tijd: 19.30 uur
 • Christengemeenschap
 • adres: Lauwersstraat 3 in Groningen
 • zaterdagmiddag 17 december: Voor kinderen onder begeleiding van een volwassene.
 • deur open: 16.00 uur
 • aanvang: 16.30 uur
 • Stefanus kerk Noorddijk (ten oosten van Lewenborg)
 • adres: Noorddijkerweg 16 in Groningen
 • zaterdagavond  17 december: Voor belangstellenden en oudere kinderen.
 • deur open: 19.00 uur
 • aanvang: 19.30 uur
 • Stefanus kerk Noorddijk (ten oosten van Lewenborg)
 • adres: Noorddijkerweg 16 in Groningen

Klussenochtend in kerk & tuin

Eén maal per maand wordt er gezamenlijk geklust in de kerk en de tuin: deze ochtenden zijn afwisselend op vrijdag en zaterdag. Ná de koffie, zo rond 10.00 uur begint het klussen. Iedereen is van harte welkom!

Data:

 • zaterdag 26 november en vrijdag 30 december
 • inloop met koffie: 9.30 uur
 • tijd: 10.00 -12.30 uur

Knutselen
Op dinsdagochtend zijn we met een kleine groep in het kerkgebouw aan het knutselen. We werken met allerlei technieken zoals poppen maken, kaarsen versieren, transparanten maken. Met de meeste technieken heb ik ervaring, dus ik kan zo nodig helpen. Ook beschik ik over de meeste materialen die tegen kostprijs gebruikt kunnen worden.

Er kunnen nog mensen bij de groep, dus als er iets is wat je graag zou willen maken en hulp erbij nodig hebt, ben je van harte welkom! Voor wie nog niet weet wat hij wil doen, heb ik diverse boeken om je op ideeën te brengen.

Data: dinsdagen, behalve in de schoolvakanties
Tijd: 9.30 – 12.00 uur
Kleine onkostenvergoeding: € 2,- per keer

Loop gerust eens binnen op dinsdagochtend!

Esther van der Gaag

Studiegroep Emmen
Al zo’n 30 jaar komt (buiten de zomermaanden) één maal in de vier weken in Sleen (even ten westen van Emmen) een studiegroep bijeen om zich een ochtend bezig te houden met delen van het Nieuwe Testament.

De komende periode houden we ons bezig met de Handelingen van de Apostelen.

data: vrijdag
• 4 november, 2 december
•  tijd: vanaf 10.00 uur

Belangstellenden kunnen verdere informatie verkrijgen bij:
Femmie Timmerman (0591-224202 / 06-24720208)
of Bart Hessen (0594-659558).

Het is alweer een tijdje geleden dat er een bezoek aan (of van) onze Duitse buurgemeente Oldenburg is geweest. Dit waren altijd vreugdevolle en stimulerende bezoeken.

De gemeente Oldenburg nodigt ons uit voor een bezoek in de nabije toekomst, voor een mensenwijdingsdienst en ontmoeting en gesprek. 

Datum: wordt nader bekend gemaakt.
Zie ook de website van deze gemeente.