Activiteiten

Leesgroep ‘Het Lukas-evangelie’

Op donderdagochtend eens in de twee weken lezen we na de dienst met elkaar het boek ‘Het Lukas evangelie’, een serie van tien voordrachten gehouden door Rudolf Steiner in Bazel in 1909 (GA 114).

 

data:

  • 1 augustus
  • 5 en 19 september

Perikopenbespreking – donderdagochtend
Naast de epistels en invoegsels in de mensenwijdingsdienst vormen ook de perikopen (de lezingen uit het Nieuwe Testament) een leidraad voor het beleven van het Christelijk jaar. We werpen samen een blik op de perikoop van de volgende zondag. We hebben dan de gelegenheid om dieper in te gaan op teksten uit het Nieuwe Testament en de samenhang waarin die in de mensenwijdingsdienst gelezen worden.

Iedereen is van harte welkom. Zo mogelijk graag een Nieuw Testament meebrengen.

data:

  • 25 juli
  • 29 augustus
  • 12 en 26 september

Mijn religieuze biografie

In deze serie vertellen mensen uit de gemeente van hun religieuze biografie, over hun zoektocht en over de rol die de Christengemeenschap daarin speelt.

  • zondag 1 september, 12.00 uur: Esther van der Gaag

Ministranten bijeenkomst

Na een inhoudelijke verdieping oefenen wij om de kunst van het ministreren weer wat te verfijnen en praktische zaken af te stemmen..

datum: woensdag 4 september
tijd: 19.00 – 2030 uur

 

Troostkoor

Beste zangers en zangeressen in spe, op zondagen om 12.30 uur, na de familieochtend en op de eerste zondag van de maand om 13.00 uur zingen we met het Troostkoor. Wij bestaan nu anderhalf jaar onder de naam Troostkoor (voorheen Zevenzang). Het repertoire is jaarfeestliederen en veel mooie folklore! We zingen met 9 a 10 mensen op vraag, bij ziekte, eenzaamheid of sterven/ uitvaart. Het is eenvoudige 2-3 stemmige muziek, en het tempo is zo rustig als de rust die we willen overdragen. Geen niveauverplichting, wel toewijding en geduld. Ieder is welkom! In het geval van kleine ruimtes, kiezen we voor 4 à 5 mensen om uit te voeren. In principe zonder veel kosten, maar wel energie- bijdrage voor de kerkruimte en een busje voor mijn onkosten: kopieën en reisonkosten.

Voel je vrij om mee te doen!

Zangersgroet van Gemma

Tuinklus in de middag

Nu het volop lente is, valt er weer van alles te doen in de tuin.
We nodigen jullie uit mee te doen!

Wil je wel helpen, maar schikt deze datum niet? Neem dan even contact op met Wil Jurna (tel. 06-23600169). Dan spreken we een ander werkmoment af.

Vele handen maken licht werk. 

Datum:

  • ELKE donderdag na de dienst
  • tijd: om 11.00 uur staat de koffie klaar.

Knutselen
Op dinsdagochtend zijn we met een kleine groep aan het knutselen. We werken met allerlei technieken zoals poppen maken, kaarsen versieren, transparanten maken. Met de meeste technieken heb ik ervaring, dus ik kan zo nodig helpen. Ook beschik ik over de meeste materialen die tegen kostprijs gebruikt kunnen worden.

Er kunnen nog mensen bij de groep, dus als er iets is wat je graag zou willen maken en hulp erbij nodig hebt, ben je van harte welkom! Voor wie nog niet weet wat hij wil doen, heb ik diverse boeken om je op ideeën te brengen.

Data: dinsdagen, behalve in de schoolvakanties
Tijd: 9.30 – 12.00 uur
Kleine onkostenvergoeding: € 2,- per keer

Als je mee wilt doen: neem dan contact op met Ester, want momenteel speelt het knutselen zich vaak bij haar thuis af. Dan kom je niet voor een dichte deur op dinsdagochtend!

Esther van der Gaag

De klussenochtenden

Ook de komende periode zijn er eenmaal per maand klussenochtenden ingepland voor gezamenlijk klussen in en rondom de kerk. Hier valt ook het tuinwerk onder. Wij beginnen om 9.30 uur met koffie en thee.

Iedereen is van harte welkom!

Data:

  • zaterdag
  • vrijdag

Studiegroep Emmen
Al zo’n 30 jaar komt (buiten de zomermaanden) één maal in de vier weken in Sleen (even ten westen van Emmen) een studiegroep bijeen om zich een ochtend bezig te houden met delen van het Nieuwe Testament.

De komende periode houden we ons bezig met de Handelingen van de Apostelen.
De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagochtend, beginnend om 10.00 u.

data:

 

Belangstellenden kunnen verdere informatie verkrijgen bij:
Femmie Timmerman (0591-224202 / 06-24720208)
of Bart Hessen (0594-659558)