Activiteiten

Leesgroep ‘Het Johannes-evangelie’

Op donderdagochtend eens in de twee weken lezen we met elkaar het boek ‘Het Johannes-evangelie’, een serie van twaalf voordrachten gehouden door Rudolf Steiner in Hamburg in 1908 (GA 103).

data:
• 26 augustus, 8 september, 13 oktober

Perikopenbespreking – donderdagochtend
Naast de epistels en invoegsels in de mensenwijdingsdienst vormen ook de perikopen (de lezingen uit het Nieuwe Testament) een leidraad voor het beleven van het Christelijk jaar. We werpen samen een blik op de perikoop van de volgende zondag. We hebben dan de gelegenheid om dieper in te gaan op teksten uit het Nieuwe Testament en de samenhang waarin die in de mensenwijdingsdienst gelezen worden.

Iedereen is van harte welkom. Zo mogelijk graag een Nieuw Testament meebrengen.

  • data: 1 en 15 september en 6 oktober
  • tijd: 11.30 uur

Het Offer in de Mensenwijdingsdienst

zondag 28 augustus, 12.00 uur

Het Offer is een centraal motief in de handeling van de mensenwijdingsdienst, waar het offer van Christus en het offer dat wij als mensen brengen samenkomen en samenwerken. Wat kunnen wij als offer naar het altaar brengen, dat Christus zich daarmee kan verbinden?

Inhoudelijke thema’s – donderdagmiddag
Door het jaar heen worden er maandelijks op de donderdagmiddag – buiten de zomermaanden –  bijeenkomsten gehouden rond een specifiek religieus thema.
Heeft u wensen of suggesties voor thema’s die op deze avonden behandeld kunnen worden, dan hoort Bart Hessen die graag van u: b.hessen@christengemeenschap.nl.

Geef ons meer geloof

  • datum 8 september: Geef ons meer geloof
  • tijd: 16.00 – uiterlijk 17.30 uur

In de schriftlezing van deze zondag klinkt deze vraag van de leerlingen aan Jezus. Waar haal je in deze tijd het geloof vandaan en wat is de kracht van deze mysterieuze eigenschap?

De 100e stichtingsdag van de Christengemeenschap

  • vrijdag 16 september

Op deze dag is het precies 100 jaar geleden dat de eerste volledige mensenwijdingsdienst werd gecelebreerd door Friedrich Rittelmeyer in de Witte Zaal van het Eerste Goetheanum in Dornach. Deze dag wordt daarom als de stichtingsdag van de Christengemeenschap gezien.
In de noordelijke gemeenten memoreren we deze dag met een extra mensenwijdingsdienst. Verdere informatie volgt.

Christengemeenschap en Antroposofie: wat staat ons te doen?

  • donderdag 29 september – Michaëlsdag
  • tijd: 11.30 uur

Dit was de titel van het jubileumsymposium dat op 14 mei in Driebergen werd gehouden. Maar het is een vraag die ons ook verder in de komende tijd voor ogen kan staan. Wat kunnen Christengemeenschap en Antroposofie, in hun eigenheid én hun gezamenlijkheid, betekenen voor de ontwikkelingen in deze tijd? Hoe kunnen wij de verantwoordelijkheid, die verbonden is met dat wat we ontvangen hebben, recht doen?

Klussenochtend in kerk & tuin

Eén maal per maand wordt er gezamenlijk geklust in de kerk en de tuin: deze ochtenden zijn afwisselend op vrijdag en zaterdag. Ná de koffie, zo rond 10.00 uur begint het klussen. Iedereen is van harte welkom!

Data:

  • zaterdag 30 juli, zaterdag 20 én vrijdag 26 augustus; en zaterdag 5 november
  • inloop met koffie: 9.30 uur
  • tijd: 10.00 -12.30 uur

Knutselen
Op dinsdagochtend zijn we met een kleine groep in het kerkgebouw aan het knutselen. We werken met allerlei technieken zoals poppen maken, kaarsen versieren, transparanten maken. Met de meeste technieken heb ik ervaring, dus ik kan zo nodig helpen. Ook beschik ik over de meeste materialen die tegen kostprijs gebruikt kunnen worden.

Er kunnen nog mensen bij de groep, dus als er iets is wat je graag zou willen maken en hulp erbij nodig hebt, ben je van harte welkom! Voor wie nog niet weet wat hij wil doen, heb ik diverse boeken om je op ideeën te brengen.

Data: dinsdagen, behalve in de schoolvakanties
Tijd: 9.30 – 12.00 uur
Kleine onkostenvergoeding: € 2,- per keer

Loop gerust eens binnen op dinsdagochtend!

Esther van der Gaag

Studiegroep Emmen
Al zo’n 25 jaar komt (buiten de zomermaanden) één maal in de vier weken in Sleen (even ten westen van Emmen) een studiegroep bijeen om zich een ochtend bezig te houden met delen van het Nieuwe Testament.

De komende periode houden we ons bezig met de Handelingen van de Apostelen.

data: vrijdag
• 2 september en 7 oktober
•  tijd: vanaf 10.00 uur

Belangstellenden kunnen verdere informatie verkrijgen bij:
Femmie Timmerman (0591-224202 / 06-24720208)
of Bart Hessen (0594-659558).

Het is alweer een tijdje geleden dat er een bezoek aan (of van) onze Duitse buurgemeente Oldenburg is geweest. Dit waren altijd vreugdevolle en stimulerende bezoeken.

De gemeente Oldenburg nodigt ons uit voor een bezoek in de nabije toekomst, voor een mensenwijdingsdienst en ontmoeting en gesprek. 

Datum: wordt nader bekend gemaakt.
Zie ook de website van deze gemeente.