Gedichten

Verzoek

We zullen worden ondergedompeld

en gewassen met de wateren

van de zondvloed

We zullen doordrenkt worden

tot op de huid van ons hart

De wens voor het landschap

aan deze kant van de tranengrens

deugt niet

De wens om

het bloemenvoorjaar vast te houden

de wens om gespaard te blijven

deugt niet

Het deugt

het verzoek

dat bij zonsopgang de duif

de tak van de olijfboom brengt

dat de vrucht zo kleurrijk is

als de bloem

dat zelfs de bladeren

van de roos op de bodem

een lichtende kroon vormen

en dat wij uit de vloed

dat wij uit het hol van de leeuw

en de vurige oven

meer en meer geschonden en meer en meer heel

steeds opnieuw

tot onszelf

ontheven worden

 

 

Hilde Domin Uit: Gesammelte Gedichte.
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2010.
(Ingezonden en vertaald door Eva Delacher)

Want de werkelijke waarheid is niet de waarheid,

maar de overwonnen dwaling.

En de ware werkelijkheid is nietde werkelijkheid,

maar de overwonnen illusie.

En de werkelijke reinheid is niet de oorspronkelijke reinheid,

maar de gelouterde onreinheid.

En het waarachtig goede is niet het oorspronkelijke goede,

maar het overwonnen boze.

Dat geldt voor de hele wereld al, ook voor goden.

Want op de weg waarop het boze wordt omgevormd,

kan zich iets ontwikkelen,

dat oorspronkelijk zelfs niet in het goede aanwezig was.

Doordat God de tegenkrachten heeft geschapen,

heeft hij zichzelf gedwongen

zijn diepste wezen op nog andere wijze te openbaren

dan hij het zonder hen had kunnen doen.

 

Friedrich Benesch