Gedichten

Vrede

Vrede spreid gij uw zachte vleugels

Over de donkere aarde heen –

Over de moeden en de gewonden,

Over de duizenden, die verzwonden,

Over al de snikkende monden,

Die verbleekt zijn van geween!

Vrede daal gij uit de lichte sferen,

Waarheen gij vluchtet voor deze wereldsmart,

Daal over hen, die u hebben verraden,

En over de dwazen, die op u smaadden,

En over de blinden, die om u baden,

Daal – daal gij weder in ons hart!

Opdat uw liefde daar weder wone,

Opdat uw liefde ons weer genas –

Liefde bove’ onze ijdele wenschen,

Liefde over alle ijdele grenzen,

Liefde alleen, van mensch tot menschen,

Die eindelijk leerden wat liefde was!

1. S. Adama van Scheltema

(Ingezonden door Gertien Oosterhoff)