Gemeentebericht

Lente

GB Lente omslag

Lente-editie

Klik op de afbeelding hiernaast voor de inhoud. 

Wil je een bijdrage leveren aan het gemeentebericht? Lever je tekst in vóór 2 juni 2024 bij Martin Rijpstra: martinrijpstra@gmail.com

Landelijke digitale nieuwsbrief

Het landelijk bestuur heeft het initiatief genomen om een digitale nieuwsbrief uit te brengen. Doel van de nieuwsbrief is de lezers te informeren over wat er gebeurt in de verschillende gemeenten en organen van de Christengemeenschap in Nederland/Vlaanderen en daarmee een bijdrage te leveren aan de verbondenheid tussen leden en gemeenten in ons bewindsgebied.

Het streven is de verschijningsdata van de nieuwsbrief te laten afwisselen met die van In Beweging, zodat er op acht momenten per jaar informatie naar de lezers van beide organen gaat.
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, stuurt dan een mail naar het landelijk secretariaat: secretariaat@christengemeenschap.nl