Gemeentebericht

Het gemeentebericht kunt u online lezen door op de afbeelding te klikken. Het opent dan in een nieuw tabblad.

Winter
 

Klik op de afbeelding.

Kopij voor het volgende gemeentebericht inleveren vóór 6 maart 2021 bij Martin Rijpstra: martinrijpstra@gmail.com

Klik hier voor de Agenda en hier voor de beschrijving van de genoemde Activiteiten.


Landelijke digitale nieuwsbrief

Het landelijk bestuur heeft het initiatief genomen om een digitale nieuwsbrief uit te brengen. Doel van de nieuwsbrief is de lezers te informeren over wat er gebeurt in de verschillende gemeenten en organen van de Christengemeenschap in Nederland/Vlaanderen en daarmee een bijdrage te leveren aan de verbondenheid tussen leden en gemeenten in ons bewindsgebied.

Het streven is de verschijningsdata van de nieuwsbrief te laten afwisselen met die van In Beweging, zodat er op acht momenten per jaar informatie naar de lezers van beide organen gaat.
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, stuurt dan een mail naar het landelijk secretariaat: secretariaat@christengemeenschap.nl