Gemeentebericht

Het gemeentebericht kunt u lezen door op de afbeelding te klikken. Het opent dan in een nieuw tabblad.

Klik op de afbeelding!

Kopij voor het gemeentebericht inleveren voor: 20 september 2020 bij Martin Rijpstra.

Het rooster voor diensten en bijeenkomsten is verplaatst naar de Agenda.

 


Landelijke digitale nieuwsbrief

Het landelijk bestuur heeft het initiatief genomen om een digitale nieuwsbrief uit te brengen. Doel van de nieuwsbrief is de lezers te informeren over wat er gebeurt in de verschillende gemeenten en organen van de Christengemeenschap in Nederland/Vlaanderen en daarmee een bijdrage te leveren aan de verbondenheid tussen leden en gemeenten in ons bewindsgebied.

Het streven is de verschijningsdata van de nieuwsbrief te laten afwisselen met die van In Beweging, zodat er op acht momenten per jaar informatie naar de lezers van beide organen gaat.
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, stuurt dan een mail naar het landelijk secretariaat: secretariaat@christengemeenschap.nl