Activiteiten


Leesgroep ‘Apocalyps voordrachten’ – donderdagochtend
Op donderdagochtend eens in de twee weken lezen we met elkaar het boek Apokalyps – de Openbaring van Johannes, een serie van dertien voordrachten gehouden door Rudolf Steiner in Neurenberg in 1908 (GA 104).

data: 
•  23 september

tijd: 11.30 uur


Perikopenbesprekingdonderdagochtend
Naast de epistels en invoegsels in de mensenwijdingsdienst vormen de perikopen (de lezingen uit het Nieuwe Testament in de dienst) een leidraad voor het beleven van het Christelijk jaar.
Op deze ochtenden kunnen we met elkaar een blik werpen op de perikoop van de daaropvolgende zondag. We hebben dan de gelegenheid om eens dieper in te gaan op stukken uit het Nieuwe Testament en de samenhang waarin die in de mensenwijdingsdienst gelezen worden.

Iedereen is van harte welkom. Zo mogelijk graag een Nieuw Testament meebrengen.

data:
•  30 september

tijd: 11.30 uur


Inhoudelijke thema’s – donderdagmiddag
Door het jaar heen worden er maandelijks op de donderdagmiddag – buiten de zomermaanden –  bijeenkomsten gehouden rond een specifiek religieus thema.
Heeft u wensen of suggesties voor thema’s die op deze avonden behandeld kunnen worden, dan hoort Bart Hessen die graag van u: b.hessen@christengemeenschap.nl.

•  thema:

•  datum: 
•  tijd: 


40-jarig jubileum van de gemeente Groningen

Uitgebreidere jubileumactiviteiten volgen later in het jaar. Zie ook de pagina over het jubileum!

 

 

 

 


 

Het honderdste jaar in – II

•  datum: zondag 19 september
•  tijd: 12.00 uur

Afgelopen donderdag is onze Christengemeenschap haar honderdste jaar ingegaan. Wat zouden we onze Christengemeenschap voor de volgende honderd jaar toewensen en wat kunnen we doen om dat naderbij te brengen? Met een voorzet uit de bijeenkomst van afgelopen donderdag, gevolgd door open gesprek.


Muzikaal onthaal

Zie het bericht in Actueel.

•  datum: zondag 19 september
•  tijd: 13.30 – 15.00 uur

 

 

 

 


Klussenochtend in kerk & tuin
Er zijn nieuwe data gekozen voor de klusochtend:

• …. september

Tijd: 10.00 uur

 


Moed voor de Geest, moed door de Geest

•  datum: zondag 1 oktober
•  tijd: 12.00 uur

Met Pinksteren spraken we over wat het betekent om te leven met de realiteit van de Geest. We leven in een wereld waarin dit nog maar voor weinig mensen voorstelbaar is en waarin er moed voor nodig is om daarvoor uit te komen. Waar vind je die moed?

Misschien kan de Geest zelf je te hulp komen met haar ‘verbindend inzicht’.


Schildercursus
De schilderbijeenkomsten gaan verder.
De cursus zit vol, tot nader aankondiging.


Uitnodiging: bezoek aan de gemeente Oldenburg
Het is alweer een tijdje geleden dat er een bezoek aan (of van) onze Duitse buurgemeente Oldenburg is geweest. Dit waren altijd vreugdevolle en stimulerende bezoeken.

Sophienkirche in Oldenburg

De gemeente Oldenburg nodigt ons uit voor een bezoek in de nabije toekomst, voor een mensenwijdingsdienst en ontmoeting en gesprek. Onder welke randvoorwaarden dit bezoek mogelijk zal zijn, hangt uiteraard af van de situatie rond het Covid-19 virus tegen die tijd.

Datum: wordt nader bekend gemaakt.
Zie ook de website van deze gemeente.

 


Knutselen
Op dinsdagochtend zijn we met een kleine groep in het kerkgebouw aan het knutselen. We werken met allerlei technieken zoals poppen maken, kaarsen versieren, transparanten maken. Met de meeste technieken heb ik ervaring, dus ik kan zo nodig helpen. Ook beschik ik over de meeste materialen die tegen kostprijs gebruikt kunnen worden.

Er kunnen nog mensen bij de groep, dus als er iets is wat je graag zou willen maken en hulp erbij nodig hebt, ben je van harte welkom! Voor wie nog niet weet wat hij wil doen, heb ik diverse boeken om je op ideeën te brengen.

Data: dinsdagen, behalve in de schoolvakanties
Tijd: 9.30 – 12.00 uur
Kleine onkostenvergoeding: € 2,- per keer

Loop gerust eens binnen op dinsdagochtend!

Esther van der Gaag


Studiegroep Emmen
Al zo’n 25 jaar komt (buiten de zomermaanden) één maal in de vier weken in Sleen (even ten westen van Emmen) een studiegroep bijeen om zich een avond bezig te houden met delen van het Nieuwe Testament. De afgelopen tijd hebben we gekeken naar de Openbaring van Johannes. Momenteel wordt gezocht naar een nieuw onderwerp.

De avonden (doorgaans op woensdag) beginnen met een opmaat door de geestelijke, gevolgd door gezamenlijk werken aan de tekst.

•  data: woensdag, nog onbekend
•  t
ijd: 20.00 – 22.00 uur

Belangstellenden kunnen verdere informatie verkrijgen bij:
Femmie Timmerman (0591-224202 / 06-24720208)
of Bart Hessen (0594-659558).


Jong en Spiritueel

Op zondag 7 oktober 2018 werd te Zutphen de algemene jongerenvergadering gehouden. Dit is de grote vergadering waarbij alle gemeentedragers, geïnteresseerden en jongeren bij elkaar komen om elkaar te leren kennen, nieuwe ideeën te bespreken, terug te kijken op ideeën en waar ideeën worden gedeeld om de jongeren binnen de Christengemeenschap een plek te geven.
Ieder die ideeën heeft, iets wil bijdragen of graag wil mee praten of luisteren is van harte welkom! Voor meer informatie en aanmelden via jongenspiritueel@gmail.com.

De eerste activiteiten voor jongeren binnen de Christengemeenschap zijn nu op gang aan het komen. Daarom presenteren wij met trots de eerste officiële nieuwsbrief waarin de jongeren activiteiten voor de komende maanden worden gepresenteerd.
Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.