Activiteiten

Leesgroep ‘Apocalyps voordrachten’ – donderdagochtend
Op donderdagochtend eens in de twee weken lezen we met elkaar het boek Apokalyps – de Openbaring van Johannes, een serie van dertien voordrachten gehouden door Rudolf Steiner in Neurenberg in 1908 (GA 104).

Data: 
 28 januari
•  11 en 25 februari
•  11 maart

Tijd: 11.30 uur

 


Perikopenbesprekingdonderdagochtend
Naast de epistels en invoegsels in de mensenwijdingsdienst vormen de perikopen (de lezingen uit het Nieuwe Testament in de dienst) een leidraad voor het beleven van het Christelijk jaar.
Op deze ochtenden kunnen we met elkaar een blik werpen op de perikoop van de daaropvolgende zondag. We hebben dan de gelegenheid om eens dieper in te gaan op stukken uit het Nieuwe Testament en de samenhang waarin die in de mensenwijdingsdienst gelezen worden.

Iedereen is van harte welkom. Zo mogelijk graag een Nieuw Testament meebrengen.

Data:
•  21 januari
•  4 en 18 februari
•  4 en 18 maart

Tijd: 11.30 uur


 

Inhoudelijke thema’s – donderdagavond
Door het jaar heen worden er maandelijks op de donderdagavond – buiten de zomermaanden –  bijeenkomsten gehouden rond een specifiek religieus thema.

Themacyclus tussen de Kersttijd en de Stille Week
‘Nu blijven Geloof, Hoop en Liefde, deze drie.’
Aan het slot van zijn uiteenzetting over de liefde (in 1 Kor. 13) spreekt de apostel Paulus over Geloof, Hoop en Liefde. Deze drie zijn door de eeuwen heen als typisch Christelijke deugden gezien; drie zielskrachten die, zeker ook in deze tijd, van belang zijn om te zoeken en te leren kennen. Wat willen deze drie zielskrachten zijn en hoe zou je ze kunnen vinden en versterken?

De data zijn:
•  21 januari: Geloof
•  18 februari: Liefde
•  18 maart: Hoop

Tijden: 19.30 – ca. 21 uur

Heeft u wensen of suggesties voor thema’s die op deze avonden behandeld kunnen worden, dan hoort Bart Hessen die graag van u: b.hessen@christengemeenschap.nl.


Ledenvergadering!
datum: afgelast.

tijd: 19.30 uur

Naast het financiële verslag van 2019 komt de begroting voor 2020 aan bod.
Verder kunnen we o.a. vooruitkijken naar het 40-jarig jubileum van onze gemeente in 2021 en het 100-jarig jubileum van de Christengemeenschap in 2022.

Bij deze ledenvergadering zijn zowel leden als belangstellenden van harte welkom. Voor deelname a.u.b. aanmelden bij Wil Jurna (wjurna@outlook.com / 06-23600169).
De stukken voor de vergadering worden via een gemeente-e-mail verzonden, maar ter vergadering zijn ook exemplaren aanwezig.


De sociale impuls van de Christengemeenschap – III
Wat zijn de noden – wat kunnen wij doen?

Datum: zondag 24 januari
Tijd: 12.00 uur

In een gesprek op een zondag en met een verdiepingsavond op een donderdag hebben we kunnen kijken naar het thema ‘gemeenschapsvorming’. Dit was een belangrijk thema rond de stichting van de Christengemeenschap en van toenemend belang in een tijd waarop het menselijk individu steeds meer op zichzelf teruggeworpen wordt, ondanks al onze geavanceerde communicatiemiddelen.

Blijft de vraag: Wat te doen?
Op deze zondag willen we de noden die we op dit gebied waarnemen (bij jezelf of in je omgeving) met elkaar delen en zien of we, vanuit onze gemeenschap, iets kunnen doen om daaraan tegemoet te komen.

Wie wil kan voor dit gesprek van te voren inbreng doorgeven aan Bart Hessen op b.hessen@christengemeenschap.nl


Jij en ik
Jezelf leren kennen is een hele klus. Het maakt niet uit hoe oud je bent; je kunt altijd tegen verrassingen aanlopen in jezelf, in positieve zin of in de zin dat er nog werk aan de winkel is. Hoe ingewikkeld kan het dan niet zijn wanneer twee mensen elkaar ontmoeten: je weet niet wat je in de ander wakker roept of welke pijnpunten je, doorgaans onbedoeld, treft. En vice versa. Gelegenheid tot een gesprek over het leren aan en over elkaar.

Datum: zondag 7 februari
Tijd: 12.00 uur


Uitnodiging: bezoek aan de gemeente Oldenburg
Het is alweer een tijdje geleden dat er een bezoek aan (of van) onze Duitse buurgemeente Oldenburg is geweest. Dit waren altijd vreugdevolle en stimulerende bezoeken.

Sophienkirche in Oldenburg

De gemeente Oldenburg nodigt ons uit voor een bezoek op zaterdag 13 februari, voor een mensenwijdingsdienst en ontmoeting en gesprek. Onder welke randvoorwaarden dit bezoek mogelijk zal zijn, hangt uiteraard af van de situatie rond het Covid-19 virus tegen die tijd.

Datum: zaterdag 13 februari
Zie ook de website van deze gemeente.

 


Fleur ten Kate

Ontbering en Verlangen
Ontbering en verlangen zijn twee belangrijke woorden uit het epistel van de Lijdenstijd. Op deze zondag, aan het begin van de Lijdenstijd kunnen we kijken naar deze twee begrippen, hoe we ze ervaren en waarom ze juist in dit epistel verschijnen.

Datum: zondag 7 maart
Tijd: 12.00 uur

 

 


Schildercursus
De schilderbijeenkomsten gaan verder. Ieder is welkom om onder te duiken in de beleving van de kleuren van het altaar in samenhang met de jaarfeesten. Ervaring is niet vereist.

Aantal deelnemers max. 8 i.v.m. de benodigde afstand. Er is nog plaats voor drie personen!

Data:
• 
17 januari
•  7 en 28 februari
•  12 maart

Tijden: 12.45 – 15.30 uur
Kosten: € 40,- voor 5 keren, per keer € 8,-
te voldoen bij aanvang.

Als U wilt meedoen, opgeven bij:
ftenkate@gmail.com
hansdebie46@gmail.com


Knutselen
Op dinsdagochtend zijn we met een kleine groep in het kerkgebouw aan het knutselen. We werken met allerlei technieken zoals poppen maken, kaarsen versieren, transparanten maken. Met de meeste technieken heb ik ervaring, dus ik kan zo nodig helpen. Ook beschik ik over de meeste materialen die tegen kostprijs gebruikt kunnen worden.

Er kunnen nog mensen bij de groep, dus als er iets is wat je graag zou willen maken en hulp erbij nodig hebt, ben je van harte welkom! Voor wie nog niet weet wat hij wil doen, heb ik diverse boeken om je op ideeën te brengen.

Data: dinsdagen, behalve in de schoolvakanties
Tijd: 9.30 – 12.00 uur
Kleine onkostenvergoeding: € 2,- per keer

Loop gerust eens binnen op dinsdagochtend!

Esther van der Gaag


Studiegroep Emmen
Al zo’n 25 jaar komt (buiten de zomermaanden) één maal in de vier weken in Sleen (even ten westen van Emmen) een studiegroep bijeen om zich een avond bezig te houden met delen van het Nieuwe Testament. De afgelopen tijd hebben we gekeken naar de Openbaring van Johannes. Momenteel wordt gezocht naar een nieuw onderwerp.

De avonden (doorgaans op woensdag) beginnen met een opmaat door de geestelijke, gevolgd door gezamenlijk werken aan de tekst.

Data:
•  20 januari
•  17 februari
•  17 maart

Tijden: 20.00 – 22.00 uur

Belangstellenden kunnen verdere informatie verkrijgen bij:
Femmie Timmerman (0591-224202 / 06-24720208)
of Bart Hessen (0594-659558).


Jong en Spiritueel

Op zondag 7 oktober 2018 werd te Zutphen de algemene jongerenvergadering gehouden. Dit is de grote vergadering waarbij alle gemeentedragers, geïnteresseerden en jongeren bij elkaar komen om elkaar te leren kennen, nieuwe ideeën te bespreken, terug te kijken op ideeën en waar ideeën worden gedeeld om de jongeren binnen de Christengemeenschap een plek te geven.
Ieder die ideeën heeft, iets wil bijdragen of graag wil mee praten of luisteren is van harte welkom! Voor meer informatie en aanmelden via jongenspiritueel@gmail.com

De eerste activiteiten voor jongeren binnen de Christengemeenschap zijn nu op gang aan het komen. Daarom presenteren wij met trots de eerste officiële nieuwsbrief waarin de jongeren activiteiten voor de komende maanden worden gepresenteerd.
Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.