Activiteiten


Leesgroep ‘Apocalyps voordrachten’ – donderdagochtend
Op donderdagochtend eens in de twee weken lezen we met elkaar het boek Apokalyps – de Openbaring van Johannes, een serie van dertien voordrachten gehouden door Rudolf Steiner in Neurenberg in 1908 (GA 104).

Data: 
•  17 juni

Tijd: 11.30 uur


Perikopenbesprekingdonderdagochtend
Naast de epistels en invoegsels in de mensenwijdingsdienst vormen de perikopen (de lezingen uit het Nieuwe Testament in de dienst) een leidraad voor het beleven van het Christelijk jaar.
Op deze ochtenden kunnen we met elkaar een blik werpen op de perikoop van de daaropvolgende zondag. We hebben dan de gelegenheid om eens dieper in te gaan op stukken uit het Nieuwe Testament en de samenhang waarin die in de mensenwijdingsdienst gelezen worden.

Iedereen is van harte welkom. Zo mogelijk graag een Nieuw Testament meebrengen.

Data:
•  

Tijd: 11.30 uur


Inhoudelijke thema’s – donderdagmiddag
Door het jaar heen worden er maandelijks op de donderdagmiddag – buiten de zomermaanden –  bijeenkomsten gehouden rond een specifiek religieus thema.

•  thema

Data:
•  

Tijd: 16.30 uur – uiterlijk 18 uur

Heeft u wensen of suggesties voor thema’s die op deze avonden behandeld kunnen worden, dan hoort Bart Hessen die graag van u: b.hessen@christengemeenschap.nl.


 

Mensenwijdingsdienst op de 40e stichtingsdag van de gemeente Groningen

Maandag 21 juni, 10.00 uur

Op deze dag is het precies 40 jaar geleden dat de eerste mensenwijdingsdienst werd gehouden in Groningen (in de consistoriekamer van de Pelstergasthuiskerk).

Na de dienst is er uiteraard gelegenheid tot nagesprek en het ophalen van herinneringen. Uitgebreidere jubileumactiviteiten volgen later in het jaar.
Zie ook de pagina over het jubileum!


Metanoia
De doop van Johannes de Doper wordt beschreven als de doop van de ‘metanoia’. Dit Griekse woord zou je o.a. kunnen vertalen als ‘verandering van gedachten’. De Grieken beeldden Metanoia soms af als een omsluierde figuur die Kairos (het moment, de gelegenheid) volgt. Berouw na het missen van een kans, het falen, zou je kunnen denken. Maar is dat het enige aspect van de metanoia van de doop van Johannes?

Datum: donderdag 24 juni, Johannesdag
Tijd: 11.30 uur


Klusochtend
Er zijn nieuwe data gekozen voor de klusochtend:

•  vrijdag 25 juni

Let wel: de tuin is ook een klus!

Tijd: 10.00 uur


Schildercursus
De schilderbijeenkomsten gaan verder.
De cursus zit vol, tot nader aankondiging.


Uitnodiging: bezoek aan de gemeente Oldenburg
Het is alweer een tijdje geleden dat er een bezoek aan (of van) onze Duitse buurgemeente Oldenburg is geweest. Dit waren altijd vreugdevolle en stimulerende bezoeken.

Sophienkirche in Oldenburg

De gemeente Oldenburg nodigt ons uit voor een bezoek in de nabije toekomst, voor een mensenwijdingsdienst en ontmoeting en gesprek. Onder welke randvoorwaarden dit bezoek mogelijk zal zijn, hangt uiteraard af van de situatie rond het Covid-19 virus tegen die tijd.

Datum: wordt nader bekend gemaakt.
Zie ook de website van deze gemeente.

 


Knutselen
Op dinsdagochtend zijn we met een kleine groep in het kerkgebouw aan het knutselen. We werken met allerlei technieken zoals poppen maken, kaarsen versieren, transparanten maken. Met de meeste technieken heb ik ervaring, dus ik kan zo nodig helpen. Ook beschik ik over de meeste materialen die tegen kostprijs gebruikt kunnen worden.

Er kunnen nog mensen bij de groep, dus als er iets is wat je graag zou willen maken en hulp erbij nodig hebt, ben je van harte welkom! Voor wie nog niet weet wat hij wil doen, heb ik diverse boeken om je op ideeën te brengen.

Data: dinsdagen, behalve in de schoolvakanties
Tijd: 9.30 – 12.00 uur
Kleine onkostenvergoeding: € 2,- per keer

Loop gerust eens binnen op dinsdagochtend!

Esther van der Gaag


Studiegroep Emmen
Al zo’n 25 jaar komt (buiten de zomermaanden) één maal in de vier weken in Sleen (even ten westen van Emmen) een studiegroep bijeen om zich een avond bezig te houden met delen van het Nieuwe Testament. De afgelopen tijd hebben we gekeken naar de Openbaring van Johannes. Momenteel wordt gezocht naar een nieuw onderwerp.

De avonden (doorgaans op woensdag) beginnen met een opmaat door de geestelijke, gevolgd door gezamenlijk werken aan de tekst.

Data: woensdag
•  16 juni

Tijden: 20.00 – 22.00 uur

Belangstellenden kunnen verdere informatie verkrijgen bij:
Femmie Timmerman (0591-224202 / 06-24720208)
of Bart Hessen (0594-659558).


Jong en Spiritueel

Op zondag 7 oktober 2018 werd te Zutphen de algemene jongerenvergadering gehouden. Dit is de grote vergadering waarbij alle gemeentedragers, geïnteresseerden en jongeren bij elkaar komen om elkaar te leren kennen, nieuwe ideeën te bespreken, terug te kijken op ideeën en waar ideeën worden gedeeld om de jongeren binnen de Christengemeenschap een plek te geven.
Ieder die ideeën heeft, iets wil bijdragen of graag wil mee praten of luisteren is van harte welkom! Voor meer informatie en aanmelden via jongenspiritueel@gmail.com.

De eerste activiteiten voor jongeren binnen de Christengemeenschap zijn nu op gang aan het komen. Daarom presenteren wij met trots de eerste officiële nieuwsbrief waarin de jongeren activiteiten voor de komende maanden worden gepresenteerd.
Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.