Activiteiten


Leesgroep ‘Het Johannes-evangelie’Rudolf Steiner,Het evangelie van Johannes

Op donderdagochtend eens in de twee weken lezen we met elkaar het boek ‘Het Johannes-evangelie’, een serie van twaalf voordrachten gehouden door Rudolf Steiner in Hamburg in 1908 (GA 103).

data:
•  19 mei, 2 en 16 juni

•  tijd: xx uur


Perikopenbesprekingdonderdagochtend
Naast de epistels en invoegsels in de mensenwijdingsdienst vormen de perikopen (de lezingen uit het Nieuwe Testament in de dienst) een leidraad voor het beleven van het Christelijk jaar.
Op deze ochtenden kunnen we met elkaar een blik werpen op de perikoop van de daaropvolgende zondag. We hebben dan de gelegenheid om eens dieper in te gaan op stukken uit het Nieuwe Testament en de samenhang waarin die in de mensenwijdingsdienst gelezen worden.

Iedereen is van harte welkom. Zo mogelijk graag een Nieuw Testament meebrengen.


data:
•  12 en 25 mei (woensdag!) en 9 juni
•  tijd: 11.30 uur


Inhoudelijke thema’s – donderdagmiddag
Door het jaar heen worden er maandelijks op de donderdagmiddag – buiten de zomermaanden –  bijeenkomsten gehouden rond een specifiek religieus thema.
Heeft u wensen of suggesties voor thema’s die op deze avonden behandeld kunnen worden, dan hoort Bart Hessen die graag van u: b.hessen@christengemeenschap.nl.

  • 16 juni: Triniteit in deze tijd

De aanvangstijd is vervroegd naar 16.00 uur en de bijeenkomsten worden vóór 17.30 uur afgesloten.


Christengemeenschap en Antroposofie: wat staat ons te doen?
Conferentie in het kader van 100 jaar Christengemeenschap

Op deze dag is er een ééndaagse conferentie met o.m. twee lezingen van Peter Selg en diverse workshops.

Peter Selg is leider van het Ita Wegman Instituut en lid van het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Dornach. Hij is auteur van vele boeken. Zijn meest recent vertaalde boek ‘Mensenwijding en Wederkomst’ gaat over de wording van de Christengemeenschap en de verhouding van Rudolf Steiner tot deze Beweging tot Religieuze Vernieuwing.

Volledige programma-informatie en mogelijkheid tot aanmelding kunt u vinden op de website: 100 jaar Christengemeenschap

•  zaterdag 14 mei
•  Iona-gebouw, Driebergen


Het nut van MSM en Glucosamine bij jonge paarden De PaardendrogistHet werken met paarden

Op deze zondag deelt Irmin Everbag met ons wat haar inspireert in haar werken met paarden,
onder het motto: ‘Het werken met paarden leidt naar nieuwe wegen’.

•  datum: zondag 22 mei (i.p.v. 30 januari)
•  tijd: 12.00 uur 


Christus en de elementen

Wanneer mensen in het gewone spraakgebruik hebben over de elementen, dan wordt daar doorgaans het weer mee bedoeld: de meest concrete manier waarop we met aarde, water, lucht en vuur in aanraking komen. Nu kan er met de elementen meer bedoeld worden dan alleen de stoffelijke uitdrukking daarvan, maar in die uiterlijke wereld van de elementen zijn momenteel wereldwijd duidelijke veranderingen te zien. Wat spreekt daarin tot ons?

•  datum: zondag 29 mei
•  tijd: 12.00 uur


Geestlicht door de wereld

Op deze vroege ochtend van de laatste Pinksterdag is er gelegenheid tot gesprek. Ik het triniteits-epistel wordt van de Heilige Geest gezegd dat hij moge lichten als het ‘Geestlicht door de wereld’. De mens in de wereld kan zeker licht en inzicht gebruiken. Hoe verschijnt de wereld in dat licht?

•  datum: dinsdag 7 juni, 3e Pinksterdag
•  tijd: 8.45 uur


Triniteit in deze tijd

De eerste zondag na Pinksteren is in het traditionele kerkelijk jaar de Triniteitszondag. In de liturgie van de Christengemeenschap is de Triniteit a.h.w. de ‘grondstemming’ van de mensenwijdingsdienst, die in vier perioden door het jaar aan de dag treedt. Het epistel van de Triniteit bevat veel elementen die kunnen helpen bij een concreet beleven van de Triniteit in de moderne tijd.

•  donderdag 16 juni
•  16.00 uur


Schildercursus

In de tijd na december vervolgt de schildergroep de oefening aan de drieklanken in de kleurenwereld: dominante kleur en haar polariteit en de complementaire kleur van de dominante. Dit levert bijzondere sfeerbeelden op. Het gaat hierbij niét om mooie schilderijen te produceren, als wel om ons te verdiepen in wat een kleur ons te zeggen heeft als hij niet gebruikt wordt om als mantel voor een vorm te dienen maar puur vanuit haar wezen en hoe – in aanraking met een andere kleur –een samenspraak tot stand komt.

•  data steeds op 2e zondag van de maand: 10 april, 8 mei en 12 juni
•  tijd: 10.30 – 12.30 uur
•  kosten: € 10,- per keer incl. materiaal; overige opbrengst voor de Christengemeenschap
•  opgave bij: Fleur ten Kate (06 34707763) of Hans de Bie (06 218 452 75)


Klussenochtend in kerk & tuin

Ook de komende periode zijn er één maal per maand weer klussenochtenden ingepland voor gezamenlijk klussen in en rondom de kerk. De ochtenden zijn afwisselend op vrijdag en zaterdag. Vanaf 9.30 uur is er inloop met koffie en thee, om rond 10.00 uur met het klussen te beginnen. Iedereen is van harte welkom!

Er zijn nieuwe data gekozen voor de klusochtend:

•  vrijdag 29 april
•  zaterdag 28 mei

•  inloop met koffie: 9.30 uur
•  tijd: 10.00 -12.30 uur


Uitnodiging: bezoek aan de gemeente Oldenburg

Sophienkirche in Oldenburg

Het is alweer een tijdje geleden dat er een bezoek aan (of van) onze Duitse buurgemeente Oldenburg is geweest. Dit waren altijd vreugdevolle en stimulerende bezoeken.

De gemeente Oldenburg nodigt ons uit voor een bezoek in de nabije toekomst, voor een mensenwijdingsdienst en ontmoeting en gesprek. Onder welke randvoorwaarden dit bezoek mogelijk zal zijn, hangt uiteraard af van de situatie rond het Covid-19 virus tegen die tijd.

Datum: wordt nader bekend gemaakt.
Zie ook de website van deze gemeente.


Knutselen
Op dinsdagochtend zijn we met een kleine groep in het kerkgebouw aan het knutselen. We werken met allerlei technieken zoals poppen maken, kaarsen versieren, transparanten maken. Met de meeste technieken heb ik ervaring, dus ik kan zo nodig helpen. Ook beschik ik over de meeste materialen die tegen kostprijs gebruikt kunnen worden.

Er kunnen nog mensen bij de groep, dus als er iets is wat je graag zou willen maken en hulp erbij nodig hebt, ben je van harte welkom! Voor wie nog niet weet wat hij wil doen, heb ik diverse boeken om je op ideeën te brengen.

Data: dinsdagen, behalve in de schoolvakanties
Tijd: 9.30 – 12.00 uur
Kleine onkostenvergoeding: € 2,- per keer

Loop gerust eens binnen op dinsdagochtend!

Esther van der Gaag


Studiegroep Emmen
Al zo’n 25 jaar komt (buiten de zomermaanden) één maal in de vier weken in Sleen (even ten westen van Emmen) een studiegroep bijeen om zich een ochtend bezig te houden met delen van het Nieuwe Testament.

De komende periode houden we ons bezig met de Handelingen van de Apostelen.

data: vrijdag
• 8 april, 6 mei, 3 juni
•  tijd: vanaf 10.00 uur

Belangstellenden kunnen verdere informatie verkrijgen bij:
Femmie Timmerman (0591-224202 / 06-24720208)
of Bart Hessen (0594-659558).


Jong en Spiritueel

Op zondag 7 oktober 2018 werd te Zutphen de algemene jongerenvergadering gehouden. Dit is de grote vergadering waarbij alle gemeentedragers, geïnteresseerden en jongeren bij elkaar komen om elkaar te leren kennen, nieuwe ideeën te bespreken, terug te kijken op ideeën en waar ideeën worden gedeeld om de jongeren binnen de Christengemeenschap een plek te geven.
Ieder die ideeën heeft, iets wil bijdragen of graag wil mee praten of luisteren is van harte welkom! Voor meer informatie en aanmelden via jongenspiritueel@gmail.com.

De eerste activiteiten voor jongeren binnen de Christengemeenschap zijn nu op gang aan het komen. Daarom presenteren wij met trots de eerste officiële nieuwsbrief waarin de jongeren activiteiten voor de komende maanden worden gepresenteerd.
Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.