Zondagsdienst voor kinderen

Er wordt eenmaal per maand een Familieochtend gehouden.

Data in de lente:

  • 16 juni

Op deze ochtenden zal om 10.30 uur, tijdens de mensenwijdingsdienst, voor kinderen van 7 – 13 jaar een verhaal verteld worden. Na het verhaal is er gelegenheid voor ze om, onder het genot van sap en een koekje, tekeningen te maken over het gehoorde of er over na te praten. Na de mensenwijdingsdienst wordt gezamenlijk het lied geoefend voor de Zondagdienst voor kinderen, die om 11.45 uur wordt gehouden. Na de zondagsdienst voor kinderen is er dan een gezellig samenzijn in de gemeentezaal met koffie, thee, sap en wat lekkers.

Deze ochtend geeft  de ouders meer gelegenheid om de mensenwijdingsdienst mee te maken en de gemeente om de zondagsdienst voor kinderen bij te wonen. Bovendien hoeven ouders en kinderen die verder weg wonen van de stad dan niet zo erg vroeg van huis op zondagochtend.
N.B. Graag op tijd aanwezig zijn: bij het begin van de mensenwijdingsdienst (om 10.30 uur) gaat de buitendeur op slot.

Mocht er belangstelling zijn voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 7 jaar, laat dat dan even weten aan Bart Hessen (via e-mail: b.hessen@christengemeenschap.nl of telefonisch: 0594-65598), dan zullen we mogelijkheden daarvoor onderzoeken. Als uw kind voor het eerst deel gaat nemen aan de zondagsdienst, graag even contact opnemen met Bart Hessen voor een kennismaking.